Vragen over hoge legeskosten bij gezinshereniging

woensdag 02 juli 2003 10:50

Vragen van het lid Huizinga-Heringa (ChristenUnie) aan de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie over legeskosten voor gezinshereniging.

  1. Blijkens enkele artikelen in Trouw d.d. 28 juni waaronder het artikel met de kop 'Nergens in Europa zijn de leges zo hoog', komen gezinsherenigers in financiële nood door de stijging van de leges voor een verblijfsvergunning. Is de minister op de hoogte van deze problematiek?
  2. Asielzoekers wier verzoek om asiel wordt toegestaan, hebben na het verkrijgen van hun verblijfsvergunning voor bepaalde tijd een termijn van drie maanden om hun gezin naar Nederland te laten komen zonder kosten voor leges te hoeven maken. De grondslag van deze regeling is dat het zeer onredelijk zou zijn om van een vluchteling die zijn of haar gezin bij zich in Nederland wil hebben, legeskosten te vragen voor de daarvoor benodigde verblijfsvergunningen. Is de minister dat met mij eens?
  3. Nu blijkt dat de termijn van drie maanden in bepaalde gevallen ontoereikend is om de dure en ingewikkelde reis voor het gezin van de vluchteling te regelen. Is de minister bereid te overwegen om de termijn van drie maanden aanzienlijk te verlengen om zo ongewenste en onredelijke financiële gevolgen voor vluchtelingen en hun gezinnen te voorkomen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari