Initiatief ChristenUnie zorgt voor aanpak burenlawaai

vrijdag 04 juli 2003 11:08

Tineke Huizinga is blij dat minister Dekker zich blijkens een brief aan de Kamer het probleem van burenlawaai aantrekt, maar plaatst kanttekeningen bij haar aanpak. “De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu richt zich in haar plan van aanpak voor burenlawaai te veel op bestuurders en te weinig op de burger”, aldus het Kamerlid van de ChristenUnie.

Tineke Huizinga waardeert het dat minister Dekker zich het probleem van burenlawaai aantrekt: “Burenlawaai behoort immers tot één van de grootste ergernissen van mensen, en het is goed dat het ministerie dit erkent. Herrie van buren kan een behoorlijke inbreuk op iemands privacy en rust betekenen.”

Normen en waarden
Het ChristenUnie-Kamerlid plaatst echter kanttekeningen bij de aanpak die minister Dekker voorstelt. “In november heeft de Kamer via een motie van de ChristenUnie gevraagd om een breed offensief tegen burenlawaai, dat ook gewone burgers zou bereiken. Burgers moeten worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid om rekening met elkaar te houden. Een typisch voorbeeld van normen en waarden, lijkt me.” In het Kamerdebat had de ChristenUnie gevraagd om een publieksactie te starten, bijvoorbeeld via Postbus 51.

De campagne van VROM richt zich volgens de brief van de minister vooral op mensen die beroepsmatig betrokken zijn bij burenlawaai. De Kamer had op initiatief van de ChristenUnie in november bij motie echter om een ‘offensief tegen burenlawaai’ gevraagd.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari