Vragen over Benoemingen Eindhoven en Brabant

dinsdag 03 juni 2003 15:55

Vragen van de leden Hamer (PvdA), Eerdmans (LPF), De Wit (SP), Slob (ChristenUnie), Van Gent (GroenLinks), Boelhouwer (PvdA) en Van Dam (PvdA) over de burgemeestersbenoeming in Eindhoven en de benoeming van de Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant aan Minister Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties). (ingezonden 3 juni 2003)

Met antwoord

Vragen van de leden Hamer (PvdA), Eerdmans (LPF), De Wit (SP), Slob (ChristenUnie), Van Gent (GroenLinks), Boelhouwer (PvdA) en Van Dam (PvdA) over de burgemeestersbenoeming in Eindhoven en de benoeming van de Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant aan Minister Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties). (ingezonden 3 juni 2003)

 1. Bent u op de hoogte van de berichtgeving in het Eindhovens Dagblad van 16 en 17 mei 2003 dat er sprake zou zijn van een afspraak tussen CDA en VVD op zowel het lokale, provinciale als het landelijke niveau over de benoemingen van de burgemeester in Eindhoven en de Commissaris van de Koningin in Brabant. Hoe oordeelt u over deze berichtgeving?
 2. Wat is uw mening over de uitspraak van de heer M. van der Wielen (statenlid CDA) in het Eindhovens Dagblad van 17 mei 2003, waarin hij de berichten in het Eindhovens Dagblad bevestigt door onder andere te vermelden dat er in het provinciehuis is gesproken over 'de koppeling tussen Den Bosch en Eindhoven'?
 3. Bent u op de hoogte van uitspraken in de televisie-uitzending van 'Barend en van Dorp' op vrijdag 23 mei 2003, dat diverse politici in Den Haag bevestigen dat er in de kabinetsformatie over de verdeling van bovengenoemde posten is gesproken? Wat is uw mening over deze mededeling?
 4. Bent u op de hoogte van een afspraak over de verdeling van bovenstaande posten tussen beide politieke partijen? Zo ja, wat is uw oordeel hierover?
 5. Hoe verhoudt een dergelijke afspraak zich tot de wens van het kabinet om te komen tot een gekozen burgemeester?
 6. Is er in de kabinetsformatie tussen CDA en VVD gesproken over de opvolging van de burgemeester in Eindhoven en de opvolging van de commissaris van de Koningin in Brabant? Zo ja, wat vindt u daarvan?
 7. Als er van een dergelijke afspraak sprake is, had dit dan niet van te voren kenbaar gemaakt moeten worden aan kandidaten van een andere politieke kleur dan CDA en VVD?
 8. Zijn naar uw mening de procedures in Eindhoven en Brabant correct verlopen?
 9. Bent u van mening dat door de berichten over een dergelijke afspraak er schade gedaan is aan de procedures in Eindhoven en Brabant?
 10. Kunt u deze vragen per ommegaande beantwoorden en in ieder geval voordat er een definitief besluit over beide procedures is gevallen?
Antwoord van Minister Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties). (ontvangen 6 juni 2003)

 1. Ja.
  De procedures zijn op de gebruikelijke wijze verlopen. De vacatures zijn opengesteld in de Staatscourant. Het stond ieder vrij te solliciteren. In de praktijk spelen politieke partijen c.q. fracties van politieke partijen in de Tweede Kamer veelal een rol in het recruteren van sollicitanten die zij geschikt en kansrijk achten voor een bepaalde functie. Of politieke partijen in relatie tot deze vacatures onderling contact hebben gehad is mij niet bekend. Ons land kent gelukkig een vrije pers, hetgeen niet wil zeggen dat berichtgeving ook altijd feitelijk juist is.

 2. , 3, 4, 6, 7 en 9 Gesprekken in deze zin op het provinciehuis of in het kader van de kabinetsformatie, dan wel afspraken 'over de verdeling van deze posten' zijn mij niet bekend.
  Als er bij deze of bij andere vacatures sprake zou zijn van dergelijke contacten of zelfs afspraken, zouden deze niet verder kunnen reiken dan de mate waarin betrokken partijen potentiële kandidaten uit eigen kring stimuleren om te solliciteren. Het blijft een ieder van welke politieke achtergrond ook vrijstaan te solliciteren. De commissaris van de Koningin c.q. de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties richten zich bij het opstellen van hun selectie ten behoeve van een vertrouwenscommissie primair op de geschiktheid van de sollicitanten. Deze selectie lichten zij vervolgens toe aan de vertrouwenscommissie.
  Vervolgens vinden gesprekken plaats met de vertrouwenscommissie, die in beginsel een brede afspiegeling van de raad vormt. De commissie vormt zich in volledige vrijheid en vertrouwelijkheid een oordeel over de kandidaten en rapporteert daarover aan de raad of de staten, die een aanbeveling vaststelt.
  Tegen deze achtergrond heb ik geen behoefte te reageren op kennelijke percepties van individuele politici of journalisten.
 1. Ik heb hiervoor aangegeven dat mij van een dergelijke afspraak niets bekend is. Overigens acht ik het waarschijnlijk dat ook in geval van een gekozen burgmeester politieke partijen soms een rol zullen spelen bij het recruteren van kandidaten voor bepaalde gemeenten.
 1. De procedures zijn volgens de wettelijke regels verlopen. De vacatures zijn opengesteld waarna geïnteresseerden gelegenheid hadden om binnen 3 weken te solliciteren. In de vacature Noord-Brabant heb ik ermee ingestemd dat een sollicitant waarvan de brief pas na deze periode op het departement arriveerde toegelaten werd tot mijn selectie nadat ik geconstateerd had dat het om een in principe benoembare kandidaat ging en ik de vertrouwenscommissie, zonder de naam van de kandidaat te noemen de procedurele vraag had voorgelegd of zij dit procedurele tekort overkomenlijk achtten. In Eindhoven bleek op enig moment vóór het vaststellen van de openbare aanbeveling informatie over de vertrouwelijke bevindingen van de vertrouwenscommissie naar buiten te zijn gekomen. De gemeente heeft daarop initiatief genomen tot nader onderzoek door de rijksrecherche.
 1. Beide aanbevelingen heb ik inmiddels ontvangen en zullen op korte termijn tot een voordracht moeten leiden.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari