Geen behoefte aan kernparlement!

maandag 11 augustus 2003 16:05

André Rouvoet plaatst staatsrechtelijke kanttekeningen bij parlementaire cultuur

“Als we niet oppassen heeft ons land binnenkort een kernparlement, bestaande uit de drie coalitiepartijen”, aldus André Rouvoet, fractievoorzitter van de ChristenUnie. De gang van zaken rond de afschaffing van de verlengde WW-uitkering per 11 augustus bevreemdt hem zeer: “Het is toch even wennen hoor om de CDA-woordvoerder dit voorstel, dat nota bene nog niet eens is ingediend bij de Tweede Kamer, te horen verdedigen alsof hij namens de regering spreekt”.

De stelling van CDA-woordvoerder Hessels dat er nog een parlementaire behandeling volgt met de mogelijkheid van amendering klopt feitelijk wel, maar deugt niet. “Formeel is het inderdaad juist dat het wetsvoorstel nog behandeld gaat worden, maar materieel hebben de coalitiepartijen zich reeds akkoord verklaard met een maatregel, waarvan ík in ieder geval nog geen letter op papier heb gezien,” aldus Rouvoet.

De leider van de ChristenUnie heeft al langer onbehaaglijke gevoelens over de parlementaire cultuur. In de nadagen van het demissionaire kabinet Balkenende I stonden CDA, VVD en LPF de behandeling toe van bijzonder controversiële voorstellen, zoals de veiligheidsnota en de spoedwet wegverbreding. Onder dit kabinet gaat het al niet veel anders. Zeer tegen de zin van de partijen die niet zijn vertegenwoordigd in de regering wordt de nieuwe bijstandswet er doorheen gejast. En nu wordt middenin het zomerreces de verlengde WW-uitkering abrupt afgeschaft. “Kennelijk met goedvinden van de coalitiepartijen. Anders zou de regering het nooit aandurven zo’n omstreden maatregel te nemen”, meent Rouvoet. Hij roept de coalitiepartijen op zich te bezinnen op de parlementaire gezindheid. “Kamerleden moeten niet willen optreden als verdedigers van het kabinetsbeleid. Ze zijn immers eerst en vooral controleurs van dat beleid.”

En het kabinet zou zich volgens Rouvoet niet op voorhand tevreden moeten stellen met de steun van alleen de coalitiefracties. “In een volwassen parlementaire democratie telt de opvatting van alle partijen, niet alleen die van de regeringspartijen. Dit is juist nu van belang, omdat de basis waarop deze coalitie rust nu ook weer niet zo groot is.”

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari