Kaalslag in jeugdwerk door drastische ingrepen van minister Hoogervorst

maandag 22 september 2003 16:05

“Op een dag krijg je de rekening…”

De ChristenUnie vindt de drastische ingrepen van minister Hoogervorst in het jeugdwerk onbegrijpelijk. “Dit is het paard achter de wagen spannen. Het jeugdwerk is weleens het sociaal kapitaal van Nederland genoemd. Het is synoniem voor de overdracht van waarden en normen, de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren en het voorkomen van allerlei vormen van jeugdproblematiek. Op een dag krijgt het kabinet de rekening van deze maatregelen gepresenteerd”, aldus André Rouvoet. De ChristenUnie onderstreept de maatschappelijke relevantie van het jeugdwerk: “Het is een investering in de kwaliteit van de samenleving, die juist in deze magere jaren zo hard nodig is”.

De minister van VWS schrapt de subsidies aan de landelijke jeugdorganisaties. Dat betekent dat levensbeschouwelijke en niet-levensbeschouwelijke organisaties, zoals CGJ, HGJB, JBGG, LCGJ, Leger des Heils, Baptisten Jeugd Beweging, Pinkster Jeugd beweging, SOW-Jeugdwerk, YMCA en Youth for Christ enerzijds en Scouting en Algemeen Plattelands Jongerenwerk anderzijds, 100% subsidie moeten inleveren. De minister erkent dat dit voor een aantal organisaties de doodsteek kan zijn. Een aantal andere organisaties, zoals VBOK en Vluchtelingenwerk, moet 10% inleveren.

De maatschappelijke relevantie van de 27 organisaties die zijn aangesloten bij de Nederlandse Jeugdgroep (NGJ) staat in politieke kringen buiten kijf. In de contacten met jongeren agenderen zij de vormgeving van waarden en normen. Bovendien vangen zij jongeren op die tussen de wal en het schip terecht komen. “Het jeugdwerk kost het kabinet heel weinig, maar levert veel rendement op”, aldus Rouvoet. De jeugdwerkorganisaties krijgen per jaar gezamenlijk zo’n 8 miljoen aan subsidie, maar bereiken ongeveer 1.000.000 kinderen, tieners en jongeren met de inzet van 200.000 vrijwilligers. “Het onverteerbaar wrange aan deze drastische bezuiniging is dat het Hoogervorst op korte termijn een relatief klein bedrag oplevert, maar dat het jeugdwerk intussen wel de nek wordt omgedraaid”. Met de ene hand investeert het kabinet extra geld in jeugdzorg en met de andere hand bezuinigt het op organisaties die zich juist in preventieve zin met jeugdwerk bezighouden. Rouvoet: “Dat is dweilen met de kraan open”.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari