Stemverklaring over de Wet Werk en Bijstand

dinsdag 02 september 2003 22:11

Tineke Huizinga: Voorzitter, de fractie van de ChristenUnie kan verschillende uitgangspunten en doelstellingen van het wetsvoorstel Werk en Bijstand onderschrijven. Winst ten opzichte van de huidige wet zit naar ons oordeel met name in de voorgestelde ontschotting van het reïntegratiebudget.

Uiteindelijk zijn er vier onderdelen, waarmee wij grote moeite hebben.

1. De keuze voor vergaande decentralisatie en het vergroten van de gemeentelijke beleidsvrijheid heeft grote risiso’s. Wij zijn beducht voor (forse) rechtsongelijkheid tussen inwoners van verschillende gemeenten, met name waar het gaat om de hoogte van de uitkeringen en van de sancties. Juist omdat we het hier hebben over het vangnet in de sociale zekerheid en over de meest kwetsbare groepen in de samenleving kunnen wij daarin niet meegaan.

2. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel heb ik proberen duidelijk te maken dat de voorgestelde sollicitatieplicht voor alleenstaande bijstandgerechtigde ouders met kleine kinderen, zelfs met kinderen jonger dan vijf jaar, voor de fractie van de ChristenUnie zeer zwaar weegt. De overgenomen amendementen van de collega’s Noorman-Den Uyl en Bruls op dit onderdeel hebben onze zorgen zeker niet weggenomen. De betreffende alleenstaande ouders kunnen aan de nieuwe wet niet het recht ontlenen te kiezen voor de zorg van hun kleine kinderen. Dat gaat ons echt een stap te ver.

3. Een ander belangrijk minpunt is karige vormgeving van de langdurigheidstoeslag. Die komt niet alleen jaren te laat, maar is ook veel minder ruimhartig dan wij zouden willen (recht na vijf jaar ipv door ons gewenste drie; niet voor alle minima).

4. Tot slot vinden wij de overhaaste invoering van het wetsvoorstel een belangrijk minpunt. De implementatietermijn is veel te kort en de invoering van het omstreden objectief verdeelmodel – met zijn onrechtvaardige effecten voor gemeenten – is te prematuur.

Nu de door ons gesteunde amendementen en moties betreffende deze onderdelen zijn verworpen, willen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor het wetsvoorstel Werk en Bijstand.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari