Kabinet brengt gemeenten financieel in het nauw

dinsdag 07 oktober 2003 21:16

De bezuinigingsmaatregelen van het kabinet ontnemen gemeentebesturen de financiële ruimte om eigen beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Dat bevalt de ChristenUnie niet. Arie Slob: “Het kabinet hanteert decentralisatie als bezuinigingsinstrument. Meer taken, minder geld. Met de ene hand schuift het kabinet steeds meer taken door naar het gemeentebestuur en met de andere hand beknibbelt het op de gemeentefinanciën”. Hij hekelt onder andere de stevige korting op het gemeentefonds en de gedeeltelijke afschaffing van de OZB: “Los van de financiële gevolgen is het ook een principieel punt: mag u de gemeenten zo beknotten in hun bestuurlijke vrijheid om eigen beleid te maken?” De forse inperking van de gemeentelijke autonomie versterkt het beeld dat de gemeente een uitvoeringskantoor van de rijksoverheid is.

Herstel van vertrouwen is onmogelijk zonder geld om taken uit te voeren

De bezuinigingsmaatregelen van het kabinet ontnemen gemeentebesturen de financiële ruimte om eigen beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Dat bevalt de ChristenUnie niet. Arie Slob: “Het kabinet hanteert decentralisatie als bezuinigingsinstrument. Meer taken, minder geld. Met de ene hand schuift het kabinet steeds meer taken door naar het gemeentebestuur en met de andere hand beknibbelt het op de gemeentefinanciën”. Hij hekelt onder andere de stevige korting op het gemeentefonds en de gedeeltelijke afschaffing van de OZB: “Los van de financiële gevolgen is het ook een principieel punt: mag u de gemeenten zo beknotten in hun bestuurlijke vrijheid om eigen beleid te maken?” De forse inperking van de gemeentelijke autonomie versterkt het beeld dat de gemeente een uitvoeringskantoor van de rijksoverheid is.

Tijdens de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken stelt de ChristenUnie de belabberde financiële positie van de gemeenten aan de orde: “De minister ziet een grote taak voor de gemeenten bij het herstel van het vertrouwen in de overheid. Ik vind dat hij de gemeenten dan ook in staat moet stellen inhoud te geven aan hun verantwoordelijkheden. Dat heeft alles te maken met een betrouwbare overheid”.

Gemeenten worden in deze kabinetsperiode geconfronteerd met een stevige korting op het gemeentefonds. Van € 233 miljoen in 2003 tot € 527 miljoen in 2007. Daar bovenop komt een forse bezuiniging op de specifieke uitkeringen. Van € 1 miljard in 2004 tot € 1,3 miljard in 2007. Verder zijn een aantal knelpunten, zoals de gedeeltelijke afschaffing van de OZB, nog niet opgelost. Hierdoor komt de uitvoering van een aantal gemeentelijke taken in het gedrang. Slob: “Neem de schuldhulpverlening. Een fors groeiende problematiek. Hoe kunnen gemeenten na deze onaangename boodschappen daar nog financieel uitvoering aan geven? Het zit de gemeenten zo hoog dat zij drempels op zullen werpen bij de totstandkoming van een bestuursakkoord met het Rijk en de provincies. Wat gaat de minister doen om deze drempels weg te nemen?”

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari