Bedrijfsovername moet soepeler

maandag 06 oktober 2003 22:29

Het kabinet moet de mooie woorden en mooie intenties over een leefbaar en vitaal platteland nu maar eens vertalen in een concreet perspectief voor jonge boeren. Arie Slob: “De agrarische sector is onmisbaar voor een leefbaar en vitaal platteland. Daarom moet het kabinet jonge boeren een toekomst bieden. De discussie over de versoepeling van bedrijfsovernames is er een van veel woorden en weinig wol. De ministeries van Financiën en LNV hebben toegezegd op korte termijn duidelijkheid te geven, maar jonge boeren hebben het gevoel dat ze aan het lijntje worden gehouden. Dat moet nu maar eens afgelopen zijn”.

Mooie woorden over vitaal platteland vertalen in concreet perspectief jonge boeren

Het kabinet moet de mooie woorden en mooie intenties over een leefbaar en vitaal platteland nu maar eens vertalen in een concreet perspectief voor jonge boeren. Arie Slob: “De agrarische sector is onmisbaar voor een leefbaar en vitaal platteland. Daarom moet het kabinet jonge boeren een toekomst bieden. De discussie over de versoepeling van bedrijfsovernames is er een van veel woorden en weinig wol. De ministeries van Financiën en LNV hebben toegezegd op korte termijn duidelijkheid te geven, maar jonge boeren hebben het gevoel dat ze aan het lijntje worden gehouden. Dat moet nu maar eens afgelopen zijn”.

Tijdens het nota-overleg over de notitie Fiscaliteit, landbouw- en natuurbeleid vroeg de landbouwwoordvoerder van de ChristenUnie aandacht voor de positie van jonge boeren. De fiscale regelgeving maakt de bedrijfsovername van vader op zoon enorm kostbaar. Het overleg tussen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst enerzijds en LTO, NAJK en VLB anderzijds om daar een oplossing voor te vinden is vastgelopen. Dat ligt volgens Slob niet aan het NAJK, dat op een constructieve manier heeft meegedacht.

Het centrale begrip in de discussie over bedrijfsovernames is de going-concernwaarde of voortzettingswaarde. De betrokken partijen zijn het eens over een rekenmodel, maar niet over de uitgangspunten. Slob vraagt zich af waarom het voorstel van LTO, NAJK en VLB niet is gehonoreerd: “Dat scheelt bij een bedrijfsovername van een gemiddeld melkveebedrijf al gauw € 20.000 in de afdracht aan de fiscus vanwege het schenkingsrecht. Dat is in het boerenbedrijf – waar het geld niet voor het oprapen ligt – een fors bedrag”. Met name in de melkveehouderij is de bedrijfsovernameproblematiek urgent, omdat door zaken als grond en quota veel beslag wordt gelegd op vermogen. Dat leidt er bij een overname toe dat de going-concernwaarde veel lager is dan de liquidatiewaarde.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari