Defensie zakt door de bodem

maandag 20 oktober 2003 17:41

De ChristenUnie vindt dat het kabinet onverantwoord hard ingrijpt in de krijgsmacht. Dat is niet verantwoord vanwege de politieke ambities die Nederland terecht heeft inzake de eigen rol op het wereldtoneel. Tineke Huizinga: “Ik mis de visie op een nieuwe krijgsmacht. Die visie zou bepalend moeten zijn voor de maatregelen die genomen worden en niet de toevallige financiële krapte van dit moment”. Huizinga vraagt zich af of de Nederlandse krijgsmacht niet door de bodem zakt: “De kritische ondergrens is bereikt”.

ChristenUnie wil poolen met Orions en onderzoek naar alternatief voor Twenthe

De ChristenUnie vindt dat het kabinet onverantwoord hard ingrijpt in de krijgsmacht. Dat is niet verantwoord vanwege de politieke ambities die Nederland terecht heeft inzake de eigen rol op het wereldtoneel. Tineke Huizinga: “Ik mis de visie op een nieuwe krijgsmacht. Die visie zou bepalend moeten zijn voor de maatregelen die genomen worden en niet de toevallige financiële krapte van dit moment”. Huizinga vraagt zich af of de Nederlandse krijgsmacht niet door de bodem zakt: “De kritische ondergrens is bereikt”.

Huizinga onderbouwt dat door erop te wijzen dat de Nederlandse ambities – twee vredesoperaties en één gevechtsoperatie tegelijkertijd - door inkrimping van het aantal gevechtsbataljons en het niet paraat-stellen van het derde mariniersbataljon niet langer kan worden waargemaakt.

Poolen met Duitsland
De ChristenUnie-fractie pleit er voor om de Orions niet te verkopen, maar te poolen met de Duitse marineluchtvaartdienst. Hierdoor kunnen de Orions op vliegkamp Valkenburg behouden blijven. Tineke Huizinga wil nader onderzoek op dit punt. De financiering kan voor een deel gezocht worden in het afbestellen van een aantal NH-90-helicopters, die een aantal taken van de Orions over moeten nemen. Er zijn minder NH-90’s nodig omdat het aantal M-fregatten wordt teruggebracht van 14 naar 10. Huizinga is overigens geen voorstander van de aanschaf van dure Tomahawk-kruisraketten.

Onderhoud concentreren op vliegbasis Twenthe
Huizinga zet vraagtekens achter de voorgenomen afstoting van F-16’s, vooral vanwege de bijbehorende sluiting van vliegbasis Twenthe. Dat betekent waarschijnlijk ook het einde van de burgerluchtvaart, waarmee tot 2015 gebruikerscontracten zijn afgesloten. De klap voor de werkgelegenheid in de regio is groot. Huizinga vraagt aandacht voor het alternatieve plan om het 2e-lijnsonderhoud te concentreren op Twenthe. Huizinga: “Dat lijkt mij veelbelovend. Ik wil dat de minister het plan onderzoekt vóórdat hij de basis sluit”. De ChristenUnie overweegt hierover een motie in te dienen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari