Algemeen Overleg Rapport onregelmatigheden bekostiging Hoger Onderwijs

donderdag 25 september 2003 20:54

Arie Slob herinnert eraan dat het de bedoeling was om voor 15 juni door middel van een bureauonderzoek aan te geven of de oranje handelswijzen groen dan wel rood zijn. Deze termijn wordt door de commissie niet gehaald, omdat men een veldonderzoek zal houden en de context bij het onderzoek wordt betrokken. Kan de staatssecretaris meer onderbouwd aangeven waarom deze termijn wordt overschreden? Die overschrijding is toch zeker niet in overeenstemming met de oorspronkelijke bedoeling van de Kamer en de bewindslieden?

De commissie is gekomen met voorlopige aanbevelingen. Hierover heeft de staats-secretaris overlegd met het veld. Zij heeft de Kamer echter nog niet ingelicht over de uitkom-sten van dit overleg. Dat is een probleem, omdat de teldatum van 1 oktober snel naderbij komt. Zal de staatssecretaris de Kamer op zeer korte termijn inlichten, opdat de Kamer nog voor 1 oktober normatieve uitspraken kan doen over de interpretatie van de desbetreffende wet- en regelgeving?

De gedegen werkwijze van de commissie heeft aanzienlijke gevolgen voor het budget en het tijdspad. De heer Slob betreurt het daarom dat de staatssecretaris hierop zo summier ingaat in haar brief. Kan zij onderbouwen waarom zij zonder slag of stoot akkoord lijkt te zijn gegaan met de voorstellen van de commissie? Kan zij verder aangeven wanneer de Kamer het eindrapport van de commissie mag verwachten? De commissie ondervindt enige tegendruk van de instellingen. Hoe beoordeelt de staatssecretaris dat en hoe kan worden gegarandeerd dat de commissie toegang krijgt tot alle benodigde informatie?

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari