Algemeen Overleg Plan van Scholen 2004-2006

25-09-2003 18:06 25-09-2003 18:06

De heer Slob (ChristenUnie) wijst op de afwijzing van de aanvraag van het Einstein Lyceum en het Penta College om hun nevenvestigingen in de gemeente Albrandswaard om te vormen tot dislocaties. Hij wijst erop dat deze operatie slechts tot doel had om de geldstroom uit het Gemeentefonds naar genoemde gemeente te verleggen. Meer in het algemeen vraagt hij aandacht voor de vaak problematische financiering van de huisvesting van dislocaties.

Ook de heer Slob ziet geen belemmeringen meer voor de honorering van de aanvragen van de stichting EBVO. De stichting heeft inmiddels aan alle schriftelijke formaliteiten voldaan, de Evangelische Broedergemeente en de protestants-christelijke scholen ter plekke blijken geen bezwaar te hebben en de gemeente Amsterdam heeft toegezegd dat ze zorg zal dragen voor huisvesting. Ook hij roept de minister op om de huidige impasse te doorbreken.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari