Vragen over Antisemitistisch rapnummer groep NAG

maandag 17 november 2003 14:12

Vragen van het lid Rouvoet (ChristenUnie) aan de minister van Justitie over mogelijk antisemitisch rapnummer van de groep NAG.

Met antwoord.

Vragen van het lid Rouvoet (ChristenUnie) aan de minister van Justitie over mogelijk antisemitisch rapnummer van de groep NAG. (Ingezonden 18 november 2003)
  1. Bent u op de hoogte van het bestaan van het rapnummer van de groep NAG met de titel «Kankerjoden»?1
  2. Is het waar dat de tekst een hoog antisemitisch gehalte heeft?
  3. Is het waar dat het Cidi reeds in juni van dit jaar een klacht heeft ingediend bij het Openbaar Ministerie (OM)?
  4. Zo ja, wat is de reactie van het OM op deze klacht geweest?
  5. Wilt u bevorderen dat op een adequate manier tegen de makers van dit nummer wordt opgetreden, alsmede verspreiding van dit nummer op het internet zoveel mogelijk tegengaan?
1 Trouw, 15 november jl. en onder meer de website http://artists.iuma.com/IUMA/Bands/NAG
 
Antwoord
Antwoord van minister Donner (Justitie). (Ontvangen 21 januari 2004), zie ook Aanhangsel Handelingen nr. 471, vergaderjaar 2003–2004
  1. Uit diverse publicaties in de dagbladen en via het Internet heb ik kennisgenomen van de groep Nieuwe Allochtone Generatie en van enkele passages uit de tekst van het betreffende rapnummer.
  2. In afwachting van de resultaten van het politieonderzoek dat op dit moment loopt (zie het antwoord op de vragen 3 t/m 5 hieronder), wil ik verder geen oordeel geven over deze groep en de aard van de teksten.
  3. , 4 en 5 In mei 2003 is door het Meldpunt Discriminatie Internet en het Anti-discriminatiebureau Utrecht een klacht ingediend bij het openbaar ministerie, waar ook het CIDI zich in voegde. Vervolgens heeft het CIDI zelfstandig een klacht ingediend. Naar aanleiding van deze klachten is door de politie een onderzoek ingesteld. Dit onderzoek loopt nog.
    Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal worden bepaald of strafrechtelijk optreden tegen deze groep mogelijk is. Het tegengaan van verspreiding van dit nummer op het Internet is gezien de aard van het medium dat voor verspreiding wordt gebruikt, een zogenaamd «peer-to-peer-network», niet mogelijk.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari