ChristenUnie wil af van Vietnam op landenlijst

maandag 17 november 2003 16:39

Vietnam neemt het niet zo nauw met godsdienstvrijheid en andere mensenrechten

De ChristenUnie vraagt de minister van Ontwikkelingssamenwerking om de ontwikkelingsrelatie met Vietnam te heroverwegen. Dat bleek vandaag in het debat over de nota Aan elkaar verplicht. Tineke Huizinga: “Nederland onderhoudt sinds jaar en dag een bilaterale ontwikkelingsrelatie met Vietnam, maar het staat nummer 3 op de lijst van landen waar de meeste christenvervolging plaatsvindt. Dat rechtvaardigt een kritische heroverweging”. De ChristenUnie vindt dat er meer rekening moet worden gehouden met het criterium godsdienstvrijheid bij de beoordeling of een land in aanmerking komt voor een bilaterale ontwikkelingsrelatie.
In de visie van de regering is ‘goed bestuur’ niet langer een criterium voor het al of niet aangaan van een ontwikkelingsrelatie, maar de politieke wil en bereidheid om tot een goed bestuur te komen. Tineke Huizinga stelde in het debat voor om kritiek op gebrekkig bestuur tot uitdrukking te brengen in een geringe financiële betrokkenheid. Als verbeteringen zichtbaar worden, kan de bilaterale hulpstroom ook omhoog. Zo blijft de ontwikkelingsrelatie intact, maar beweegt de hulpstroom mee met verbeteringen of verslechteringen van het bestuur en de mensenrechten.

Positieve betekenis van godsdienst
Verder kritiseerde Huizinga het ontbreken van een visie op de positieve rol die godsdienst kan spelen bij die ontwikkeling: “Lokale geloofsgemeenschappen kunnen bijdragen aan de bestrijding van HIV/AIDS, het tegengaan van corruptie en bij conflicten ook een verzoenende rol spelen. Het is belangrijk dat de ogen hiervoor opengaan bij Ontwikkelingssamenwerking”.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari