Bijdrage debat VAO schuldverlichtingsbeleid (motie)

dinsdag 18 november 2003 19:38

Tineke Huizinga-Heringa: Voorzitter. Tijdens het algemeen overleg over schuldenverlichting hebben wij zo uitgebreid met elkaar gesproken dat een toelichting op mijn motie achterwege kan blijven.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering de kwijtschelding van exportkredietschulden ten laste brengt van het ODA-budget;

overwegende dat de bedragen die gemoeid zijn met kwijtschelding van exportkredietvorde-ringen sterk zijn toegenomen en dat gelet op de uitstaande vorderingen kunnen blijven doen;

concluderende dat het bedrag dat ten laste van het ODA-budget wordt gebracht, verminderd dient te worden met het eigen risico en de betaalde verzekeringspremies;

verzoekt de regering, per direct de ODA-toerekening van kwijt te schelden exportkrediet-schulden te verminderen met het bijbehorende eigen risico en de betaalde verzekerings-premies,

en gaat over tot de orde van de dag.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari