Vragen over niet-ontvankelijkverklaring wegens termijnoverschrijding euthanasiezaak

maandag 03 november 2003 18:30

Vragen van de leden Van der Staaij, Van der Vlies (beiden SGP) en Rouvoet (ChristenUnie) aan de minister van Justitie over mogelijk niet-ontvankelijkverklaring wegens termijnoverschrijding in euthanasiezaak.(Ingezonden 3 november 2003)

Met antwoord.

Vragen van de leden Van der Staaij, Van der Vlies (beiden SGP) en Rouvoet (ChristenUnie) aan de minister van Justitie over mogelijk niet-ontvankelijkverklaring wegens termijnoverschrijding in euthanasiezaak.(Ingezonden 3 november 2003)

 1. Kent u het bericht: «OM wacht te lang in euthanasiezaak»? 1
 2. Is het bericht waar, dat door overschrijding van de redelijke termijn een niet-ontvankelijk-verklaring door de rechtbank Den Haag is uitgesproken?
 3. Staan er rechtsmiddelen tegen deze beslissing open en zo ja, zal daarvan gebruik worden gemaakt?
 4. Hoe komt het dat het strafrechtelijk onderzoek zoveel tijd in beslag heeft genomen? In hoeverre is vertraging ontstaan door overleg met u?
 5. Zijn al eerder niet-ontvankelijkverklaringen wegens termijnoverschrijding uitgesproken in euthanasiezaken, dan wel is dit te verwachten in lopende strafrechtelijke onderzoeken? Zo ja, om hoeveel zaken gaat het?
 6. Welke maatregelen zijn of worden genomen om te voorkomen dat in de toekomst opnieuw termijnoverschrijdingen in dergelijke zaken aan de orde zijn die tot niet-ontvankelijkheid kunnen leiden?


1 ANP, 30 oktober jl. en Trouw, 31 oktober jl.

Antwoord van minister Donner (Justitie). (Ontvangen 25 november 2003)

 1. Ja.
 2. Ja.
 3. Het openbaar ministerie heeft op 6 november 2003 hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag.
 4. Op 2 september, resp. 6 september 2000, hebben de eerste verhoren bij de politie plaatsgevonden. Bij brief van 29 november 2000 heeft de hoofdofficier van justitie te Den Haag het College van procureurs-generaal geadviseerd om een gerechtelijk vooronderzoek in te stellen. Het College heeft hiertoe in de Collegevergadering van 9 januari 2001 besloten. Op 14 februari 2001 heb ik hiermee ingestemd. Het College heeft bij brief van 16 februari 2001 deze beslissing meegedeeld aan de hoofdofficier van justitie te Den Haag. Vervolgens is op 21 maart 2001 een vordering tot het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek ingediend. Op 17 oktober 2001 is het gerechtelijk vooronderzoek gesloten en bij brief van 15 november 2001 heeft de officier van justitie aan beide verdachten een kennisgeving van verdere vervolging doen uitgaan.
  Vervolgens heeft langdurige afwezigheid van de officier van justitie in verband met ziekte ertoe geleid dat eerst op 7 oktober 2002 de hoofdofficier van justitie in een ambtsbericht het College van procureurs-generaal heeft geadviseerd om over te gaan tot dagvaarding van de verdachten. In de Collegevergadering van 11 februari 2003 heeft het College het advies overgenomen en op 19 februari 2003 heb ik hiermee ingestemd. Bij brief van 25 februari 2003 is deze beslissing meegedeeld aan de hoofdofficier van justitie. Vervolgens zijn beide verdachten gedagvaard.
 5. en 6 Het openbaar ministerie is niet eerder niet-ontvankelijk verklaard wegens termijn-overschrijding in een euthanasiezaak. Zoals ook uit mijn antwoord op vraag 3 blijkt, heeft het openbaar ministerie hoger beroep tegen dit vonnis aangetekend en is de zaak daarmee niet onherroepelijk. Gelet op feit dat de onderhavige zaak nog onder de rechter is, ben ik van oordeel dat het niet noodzakelijk is om thans maatregelen te nemen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari