Vragen over Spanningen Zwolse Poort en RIAGG

dinsdag 11 november 2003 18:36

Patiënten dupe van ruzie in Zwolle?

Vragen van de leden Slob en Rouvoet (beiden ChristenUnie) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over mogelijke spanningen tussen de psychiatrische inrichting Zwolse Poort en Riagg Zwolle.(Ingezonden 11 november 2003)

Met antwoord.

Patiënten dupe van ruzie in Zwolle?

Vragen van de leden Slob en Rouvoet (beiden ChristenUnie) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over mogelijke spanningen tussen de psychiatrische inrichting Zwolse Poort en Riagg Zwolle.(Ingezonden 11 november 2003)

  1. Bent u op de hoogte van de opgelopen spanningen tussen de psychiatrische inrichting Zwolse Poort en Riagg Zwolle? 1
  2. Klopt het dat deze beide instellingen, ondanks de opdracht die ze daarvoor van de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben gekregen, niet tot een samenwerkingsplan zijn gekomen?
  3. Welke mogelijkheden heeft u om in deze zaak op te treden?
  4. Bent u eventueel bereid om, in het belang van een goede geestelijke gezondheidszorg in Zwolle, in deze al lang slepende controverse in te grijpen?


1 Zwolse Courant, 6 november jl.

1) Bericht Zwolse Courant, 6 november 2003

Psychiatrische inrichting Zwolse Poort en de Riagg Zwolle werken zo slecht samen dat de Inspectie voor de Volksgezondheid de minister heeft geadviseerd dwingende maatregelen te nemen. Volgens de inspectie is er sprake van een diepgeworteld wantrouwen tussen de bestuurders van beide instellingen, die nota bene op hetzelfde adres in Zwolle zijn gehuisvest. Mede daardoor slagen ze er al jaren niet in om goede afspraken te maken over bijvoorbeeld diagnostiek, doorverwijzing, behandelplannen en de beschikbaarheid van gegevens uit dossiers van patiënten. Hierdoor kan de kwaliteit van de zorg van patiënten niet gegarandeerd worden, wat tot problemen voor de patiënten kan leiden.


Antwoord van minister Hoogervorst (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).
(Ontvangen 1 december 2003)

  1. en 2 Ja, ik ben op de hoogte van de spanningen. In 2001 heeft de Inspectie voor de Gezondheids-zorg geconstateerd dat de samenwerking, de ketenkwaliteit van de zorg tussen psychiatrisch ziekenhuis de Zwolse Poort en RIAGG Zwolle, onvoldoende was. In nauw overleg met VWS zijn vanaf die tijd door zowel de Inspectie voor de Gezondheidszorg als de Provincie Overijssel en het Zorgkantoor Zwolle diverse pogingen ondernomen om hierin verbetering te brengen. In april 2002 heeft overleg plaatsgevonden bij VWS met alle betrokken partijen. Dit overleg resulteerde in werkafspraken over de uitwisseling van patiënteninformatie en de verantwoordelijkheidsverdeling voor de zorg ten behoeve van patiënten die van beide instellingen gebruik maken. Per 1 juli 2003 heeft RIAGG Zwolle de samenwerking met de Zwolse Poort opgezegd. Hierop heeft de inspectie voor de Gezondheidszorg, na overleg met VWS, beide instellingen per brief nog éénmaal de mogelijkheid gegeven om per 1 oktober de keten van zorg adequaat in te vullen, op straffe van een aanwijzing. Op 1 oktober is vastgesteld dat beide partijen hier wederom niet in zijn geslaagd. Zowel de provincie als het zorgkantoor en de patiëntenorganisaties hebben zich toen tot de inspectie gewend met het verzoek om mij te adviseren een aanwijzing te geven. Ook van de zijde van de huisartsen zijn inmiddels alarmerende signalen over het functioneren van de GGZ in Zwolle ontvangen.
  1. Ik kan met de partijen spreken om te proberen de situatie te verbeteren door goede samenwerkingsafspraken en in het uiterste geval kan ik overgaan tot het geven van een aanwijzing.
  2. Ja, ik ben voornemens om op korte termijn een aanwijzing te geven. Nadat ik de partijen gehoord heb, zal ik hierover een definitieve beslissing nemen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari