Bijdrage debat Bordeelverbod en mensenhandel

dinsdag 25 november 2003 19:51

School moet op gevaren van prostitutie wijzen

DEN HAAG - Alle scholen voor voortgezet onderwijs moeten voortaan voorlichting geven over de gevaren van prostitutie en loverboys. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich dinsdag uit voor een motie van ChristenUnie-leider Rouvoet. Hij kreeg de steun van CDA, VVD, PvdA en SGP. Ook komt er een landelijke campagne om prostituees te wijzen op de mogelijkheden om uit de branche te stappen. Uit onderzoek blijkt dat veel prostituees niet uit eigen vrije wil voor het beroep hebben gekozen. Een motie van Rouvoet om een registratie- of vergunningenplicht in te voeren voor prostituees, haalde het niet. Volgens minister Donner (Justitie) zou dat ook neerkomen op een herinvoering van het bordeelverbod.

Hieronder vindt u de kamerbijdrage van André Rouvoet.

Bron: Reformatorisch Dagblad

School moet op gevaren van prostitutie wijzen

DEN HAAG - Alle scholen voor voortgezet onderwijs moeten voortaan voorlichting geven over de gevaren van prostitutie en loverboys. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich dinsdag uit voor een motie van ChristenUnie-leider Rouvoet. Hij kreeg de steun van CDA, VVD, PvdA en SGP. Ook komt er een landelijke campagne om prostituees te wijzen op de mogelijkheden om uit de branche te stappen. Uit onderzoek blijkt dat veel prostituees niet uit eigen vrije wil voor het beroep hebben gekozen. Een motie van Rouvoet om een registratie- of vergunningenplicht in te voeren voor prostituees, haalde het niet. Volgens minister Donner (Justitie) zou dat ook neerkomen op een herinvoering van het bordeelverbod.

Hieronder vindt u de kamerbijdrage van André Rouvoet.


André Rouvoet: Voorzitter. Het algemeen overleg over het bordeel-verbod heeft één ding duidelijk gemaakt: de opheffing van het landelijk bordeelverbod heeft tot dusverre nog niet merkbaar geholpen bij de aanpak van de misstanden die wij allemaal zo graag willen bestrijden. Kamerbreed leeft er het gevoel dat na de decentralisatie van het prostitutiebeleid naar de gemeenten het op landelijk niveau aan instrumenten ontbreekt. Het hangt af van het indertijd vertoonde stemgedrag, hoe logisch dat is, maar ook bij mijn fractie leeft die opvatting.


Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat sinds de opheffing van het bordeelverbod de bestuurlijke handhaving in eerste instantie een gemeentelijke aangelegenheid is;

overwegende dat afgezien van de opsporing van mogelijke strafbare feiten er op dit moment geen landelijk (bestuurlijk) toezichtskader in deze sector mogelijk is;

verzoekt de regering, naar analogie van de Wet op de kansspelen te bezien of het mogelijk is, te komen tot een landelijk toezichtskader op het prostitutiebedrijf, daaronder begrepen een verbod om zonder registratie dan wel vergunningverlening activiteiten in de prostitutie te verrichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Rouvoet, Van der Staaij en De Pater-van der Meer. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 34 (25437).


André Rouvoet: Een aantal samenwerkende hulpverleningsorganisaties heeft de Kamer een rapport aangeboden, voorafgaand aan het algemeen overleg. Het is een gedegen rapport, gebaseerd op eigen ervaringen en expertise. Er staat een aantal nuttige aanbevelingen in. Daarover gaat mijn tweede motie.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het bij de verdere vormgeving van het beleid na de opheffing van het algemeen bordeelverbod van belang is om te streven naar een breed overleg met betrokken instelllingen en hulporganisaties;

overwegende dat de Samenwerkende organisaties opvang prostituees enkele waardevolle aanbevelingen hebben geformuleerd, in het bijzonder als het gaat om minderjarigen in de prostitutie en de gevolgen van het beleid voor buitenlandse prostituees, prostituees die onder dwang of drang werken en verslaafde prostituees;

verzoekt de regering, te bevorderen dat op alle scholen voor voortgezet onderwijs aandacht wordt geschonken aan preventie, met name op de risico’s om via ’’loverboys’’ in de prostitutie te belanden;

verzoekt de regering, te bevorderen dat er een landelijke bewustwordingscampagne onder prostituees wordt gestart, daaronder begrepen een centrale (uitstap-) telefoonlijn voor prostituees die met vragen zitten, in nood zijn of willen weten waar ze hulp kunnen krijgen;

verzoekt de regering, bij de verdere vormgeving van het beleid hulporganisaties, zoals de Samenwerkende organisaties opvang prostituees, te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Rouvoet, Van der Staaij, De Pater-van der Meer, Griffith en Arib. Zij krijgt nr. 35 (25437).

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari