Vragen over de mogelijke boycot van de Israëlische ambassadeur bij de Europese Unie

12-11-2003 14:06 12-11-2003 14:06

Vragen van de leden Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) over de mogelijke boycot van de Israëlische ambassadeur bij de Europese Unie. (ingezonden op 12 november 2003)

Met antwoord.

Vragen van de leden Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) over de mogelijke boycot van de Israëlische ambassadeur bij de Europese Unie. (ingezonden op 12 november 2003)

Met antwoord.

 1. Klopt het bericht dat de Europese Unie op korte termijn de Israëlische ambassadeur bij de EU zal `boycotten'? 1)
 2. Op basis waarvan leeft deze verwachting bij de speciale EU-gezant voor het vredesproces in het Midden-Oosten, de heer Marc Otte?
 3. Is door de Nederlandse regering gereageerd op het besluit van de Israëlische regering om de speciale EU-gezant niet te ontvangen?
 4. Bent u het eens met de stelling van de speciale EU-gezant dat Israël de Amerikaanse strijd tegen het terrorisme misbruikt in het conflict met de Palestijnen?
 5. Wat moet volgens u de inzet en houding zijn van de Europese Unie, ten aanzien van de Israëlische regering, bij de komende Associatieraad (18 november)?


Antwoord van minister de Hoop Scheffer (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 25 november 2003)

 1. en 2 Nee, zoals ik tijdens het algemeen overleg van 13 november jl. ter voorbereiding op de RAZEB van 17 en 18 november jl. naar voren bracht, is er geen sprake van een EU-boycot van de Israëlische ambassadeur bij de Europese Unie in reactie op de Israëlische weigering EU-gezant Otte te ontvangen. Nederland en andere EU-landen overwegen een dergelijke boycot niet.
  Overigens heeft de heer Otte inmiddels zelf aangegeven dat hij met betrekking tot een mogelijke EU-boycot van de Israëlische ambassadeur bij de Europese Unie verkeerd geciteerd is.
 1. Ja, zowel in het kader van de Nederlands-Israëlische bilaterale contacten als in EU-kader wordt Israël zeer regelmatig aangesproken op de weigering vertegenwoordigers van EU-lidstaten en gezant Otte te ontvangen vanwege het hebben van contact met President Arafat van de Palestijnse Autoriteit. Deze weinig opbouwende Israëlische houding heeft het streven van de Europese Unie om als lid van het Kwartet te helpen het Midden-Oosten Vredesproces in beweging te brengen en een oplossing van het Palestijns-Israëlisch conflict te bewerkstelligen, aanzienlijk bemoeilijkt. Nederland is van mening dat het in het belang van alle partijen en dus ook van Israël is om kanalen voor dialoog met de EU op alle niveau's open te houden.
  Inmiddels heeft de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken na de EU-Israël Associatieraad van 17 november jl. aangekondigd dat Israël normale relaties met de EU-gezant zal onderhouden.
 2. Israël wordt regelmatig geconfronteerd met terroristisch geweld tegen burgers. De regering is van oordeel dat de Israëlische regering het recht en de plicht heeft zijn burgers hiertegen te beschermen. Het is wel van groot belang dat Israël daarbij het internationale recht respecteert en proportioneel optreedt.
 3. Zoals al aangekondigd tijdens het algemeen overleg van 1 oktober jl. over de situatie in het Midden-Oosten als ook tijdens het algemeen overleg van 13 november jl. ter voorbereiding op de RAZEB van 17 en 18 november, is de EU-Israël Associatieraad aangegrepen voor een kritisch gesprek over de bouw van het veiligheidshek, het nederzettingenbeleid en de Israëlische boycot van EU-gezant Otte (alsmede van andere EU-vertegenwoordigers die president Arafat ontmoet hebben).


1) Site Reformatorisch Dagblad (www.refdag.nl), 10 november jl., n.a.v. uitzending IKON `De Andere Wereld van Zondagmorgen'.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari