Vragen over mogelijke arrestatie van protestantse christenen in Vietnam

dinsdag 16 december 2003 10:35

Vragen van de leden Çörüz, Rambocus en Huizinga-Heringa aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de mogelijke arrestatie van protestantse christenen in Vietnam. (ingezonden 16 december 2003)

Met antwoord.

Vragen van de leden Çörüz, Rambocus en Huizinga-Heringa aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de mogelijke arrestatie van protestantse christenen in Vietnam. (ingezonden 16 december 2003)

 1. Heeft u kennisgenomen van de berichten betreffende de arrestatie van 16 protestantse christenen in Vietnam? Kunt u bevestigen dat de reden voor arrestatie het uitdelen van traktaten met citaten van bekende christelijke sporters tijdens de Zuidoost Aziatische Spelen is?
 2. Deelt u het oordeel dat deze feiten aantonen dat de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting in Vietnam onder druk staan?
 3. Bent u bereid bij de Vietnamese autoriteiten aan te dringen op de vrijlating van de gearresteerde christenen?
 4. Welke acties gaat u in bilateraal dan wel in EU-verband ondernemen, om de vrijheid van godsdienst van christenen in Vietnam te waarborgen?


Antwoord van de heer Bot, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van de leden Çörüz, Rambocus en Huizinga-Heringa inzake de mogelijke arrestatie van protestantse christenen in Vietnam. (ingekomen 8 januari 2004)

 1. Ja. Overigens zijn alle aangehouden christenen inmiddels weer vrijgelaten. De reden van de arrestaties zou zijn gelegen in het feit dat de verspreiding van dergelijke pamfletten met christelijke citaten als illegaal wordt bestempeld.
 2. Ja. In Vietnam is de vrijheid van meningsuiting en godsdienst aan banden gelegd. Godsdienstige uitingen zijn alleen toegestaan indien deze binnen de door de staatopgelegde structuur worden georganiseerd. Dit is voor vele religies zeer problematisch met als gevolg dat tientallen dissidenten en geestelijke leiders, voornamelijk boeddhistische, vastzitten of onder huisarrest zijn geplaatst.
 3. Dit is niet meer aan de orde daar de betreffende personen inmiddels in vrijheid zijn gesteld.
 4. De EU en individuele lidstaten van de EU dringen regelmatig bij de Vietnamese autoriteiten aan op vrijlating van personen die gearresteerd of veroordeeld zijn in verband met de uitoefening van vrijheid van godsdienst of meningsuiting.

  Vrijheid van godsdienst wordt daarnaast, samen met andere zorgen op mensenrechtenterrein, door de EU aan de orde gesteld tijdens de EU-Vietnam mensenrechtendialoog die tweemaal per jaar plaatsvindt, alsmede tijdens de belangrijke bijeenkomsten van donoren en Vietnamese overheid, in casu de 'Consulative Group' (CG) bijeenkomst en de Mid-term CG.

  Bilateraal wordt godsdienstvrijheid ook regelmatig in de daartoe geëigende fora aan de orde gesteld, laatstelijk medio december tijdens het jaarlijkse beleidsoverleg met de Vietnamese autoriteiten over het bilaterale hulpprogramma.

  Daarnaast is het gebruikelijk dat door de Nederlandse ambassade in dergelijke situaties opheldering wordt gevraagd bij de Vietnamese autoriteiten en wordt getracht veroordeelden van soortgelijke vervolgingen te bezoeken.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari