Brede steun voor genereus pardon

06-02-2004 17:53 06-02-2004 17:53

GroenLinks en ChristenUnie nemen initiatief voor appèl van samenleving op kabinet

De fracties van GroenLinks en de ChristenUnie in de Tweede Kamer hebben het initiatief genomen voor een klemmend beroep op het kabinet om tenminste asielzoekersgezinnen met kinderen die minimaal vijf jaar in Nederland verblijven een verblijfsvergunning te verlenen. Het appèl is ondertekend door Ineke Bakker, namens alle kerken die vertegenwoordigd zijn in de Raad van Kerken, Tineke Lodders, Marnix van Rij, rabbijn Awraham Soetendorp, Doekle Terpstra, dominee Arie van der Veer, Anton Westerlaken en Anton Zijderveld.

De Tweede Kamer spreekt op maandag 9 februari 2004 met het kabinet over de eenmalige bijzondere maatregel voor asielzoekers. Met dit initiatief willen de ChristenUnie en GroenLinks benadrukken dat het nu aan het kabinet is om de onvrede en onrust in de samenleving weg te nemen en mensen in nood recht te doen. Namens de twee partijen zullen Tineke Huizinga en Marijke Vos aan het debat deelnemen.

 

Bijlage:

Aan de minister van Algemene Zaken,
De heer mr. dr. J.P. Balkenende
Binnenhof 19
2513 AA  DEN HAAG
 
Aan de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
Mevrouw drs. M.C.F. Verdonk
Schedeldoekshaven 100
2511 EX  DEN HAAG
 
Onderwerp: de eenmalige bijzondere maatregel voor asielzoekers
 
Den Haag, 5 februari 2004
 
Geachte heer Balkenende, mevrouw Verdonk,
 
De Tweede Kamer spreekt op maandag 9 februari 2004 met het kabinet over een onderwerp dat ons zeer bezighoudt: de eenmalige bijzondere maatregel voor asielzoekers. Er is in het verleden vanuit de gehele samenleving aangedrongen op een generaal pardon voor hen die al jarenlang in ons land verblijven. Het is goed dat er nu duidelijkheid is gekomen, maar de eenmalige bijzondere maatregel voor asielzoekers biedt slechts een oplossing voor een zeer beperkte groep mensen. Deze maatregel mag de naam pardon niet dragen. Juist de mensen die met steun van de overheid al jarenlang in ons land verblijven worden immers alsnog met uitzetting bedreigd. Dat vinden wij op humanitaire en morele gronden onbegrijpelijk.
 
Het asielbeleid van het kabinet veroorzaakt onrust in de samenleving. Mensen begrijpen niet waarom u een verblijfsvergunning onthoudt aan asielzoekers in schrijnende omstandigheden. Een meerderheid van onze bevolking is voorstander van een genereus pardon. Het is toch veelzeggend dat in onze samenleving zoveel burgers opkomen voor hun medemensen en hen een plaats in ons land gunnen en dat zoveel bestuurders in gewetensnood verkeren? Dat siert onze samenleving. Naar onze mening moeten asielzoekers die langer dan vijf jaren in ons land verblijven, die in schrijnende omstandigheden verkeren of die wel terug willen maar niet terug kunnen in Nederland blijven.

In elk geval verlangen wij zo snel mogelijk een humane oplossing voor gezinnen met minderjarige kinderen die tenminste vijf jaar in Nederland verblijven. Die humane oplossing kan maar op één manier: verleen een verblijfsvergunning, alstublieft!
 
Wij doen een klemmend beroep op u om uw verantwoordelijkheid te nemen en de onrust weg te nemen. Het is nu het moment om mensen in nood recht te doen en grootheid te tonen door uw hart te laten spreken. Daar dient u onze hele samenleving mee. Wij wensen u daartoe veel moed en wijsheid toe.
 
Hoogachtend,

Ineke Bakker (namens de Raad van Kerken), P.C. Lodders-Elfferich (Tineke), Marnix van Rij, Doekle Terpstra, A. Soetendorp, ds. Arie van der Veer, Anton Westerlaken, Anton C. Zijderveld

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari