Algemeen Overleg Flexibilisering schooltijden primair onderwijs

22-10-2003 11:22 22-10-2003 11:22

Arie Slob meent dat het centrale punt van de discussie over de flexibilisering van de schooltijden de vraag is of de Kamer de scholen de ruimte durft te geven om met die flexibilisering aan de slag te gaan. Wat hem betreft mag de minister haar voorstellen verder uitwerken.

Hij is er namelijk van overtuigd dat veel scholen vast zullen houden aan de schooltijden zoals die nu gelden. Deze voorstellen bieden hen echter mogelijkheden om er wat flexibeler mee om te gaan, zodat zij eventuele calamiteiten kunnen tackelen. De belangen van kinderen moeten een belangrijke factor vormen bij de afwegingen die ook scholen zullen moeten gaan maken als het gaat om de ruimte die ze gaan krijgen. Hij vindt de brief van de minister op dat punt wat mager. Het is van belang dat er aandacht is voor onderwijskundige onderbouwing van de keuzes die worden gemaakt.

De heer Slob vindt het goed dat de minister de medezeggenschapsraad een grote be-voegdheid wil geven als het gaat om de schooltijden. Hij gaat ervan uit dat een medezeggen-schapsraad op het moment dat er keuzes worden gemaakt, de ouders zal horen en zal kijken hoe er in de school over gedacht wordt. Het zal nooit zo zijn dat een klein clubje gaat beslis-sen voor de rest. De inspectie zal moeten toezien hoe scholen hier in de praktijk mee om zul-len gaan. Als het vertrouwen dat aan scholen wordt gegeven niet op een goede manier wordt opgepakt, is er een nieuwe situatie en zal moeten worden bezien hoe de Kamer daarmee omgaat.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari