Motie Illegale houtkap op begroting VROM

dinsdag 18 november 2003 14:17

29200 XI Begroting VROM

MOTIE  van het lid Huizinga-Heringa c.s.


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering in het NMP4 heeft uitgesproken zich te zullen inzetten om de import van illegaal gekapt hout tegen te gaan;

voorts constaterende dat in het kader van het EU-Actieplan over illegaal hout niet alleen partnerschapsovereenkomsten met producentenlanden worden uitgewerkt, maar ook de mogelijkheden voor een invoerverbod en andere strafrechtelijke middelen worden onderzocht;

overwegende dat conform het EU-Actieplan de EU-lidstaten over de mogelijkheden van een verbod op handel in illegaal gekapt hout via de nationale strafwetgeving medio 2004 aan de Commissie zullen rapporteren;

van mening dat de handel in illegaal gekapt hout in Europa verboden dient te worden;

verzoekt de regering zowel in haar standpunt ten aanzien van het EU Actieplan, als in de voorbereiding op en tijdens het Nederlands EU-Voorzitterschap een Europees invoerverbod voor illegaal gekapt hout tot haar inzet te maken;

verzoekt de regering voorts de Kamer zowel over de inhoudelijke voortgang als over de procedurele voorbereiding hierop in het kader van het EU-Voorzitterschap uiterlijk 1 februari a.s. te informeren;


en gaat over tot de orde van de dag.


Huizinga-Heringa
Duivendak
Van Velzen
Samsom
Spies
Van der Staaij

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari