Vragen over Geschiktheid elektronische aangifte anders dan Windows

dinsdag 20 januari 2004 18:00

Vragen van het lid Rouvoet (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Financiën over de geschiktheid van het elektronische aangifteprogramma voor andere besturingsprogramma’s dan Windows.

Met antwoord.

Vragen van het lid Rouvoet (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Financiën over de geschiktheid van het elektronische aangifteprogramma voor andere besturingsprogramma’s dan Windows.(Ingezonden 22 januari 2004)
  1. Voor welke besturingsprogramma’s behalve Windows is het elektronische aangifteprogramma geschikt?
  2. Hoe groot schat de Belastingdienst het aantal potentiële gebruikers die elektronisch aangifte zouden willen doen via andere software dan Windows, zoals Mac OS en Linux OS?
  3. Waarop is de drempel van 50 000 gebruikers gebaseerd, welke u hanteert1 om aangifteprogramma’s niet langer voor verouderde besturingsprogramma’s aan te bieden?
  4. Wat zijn de extra kosten om het belastingaangifteprogramma ook geschikt te maken voor Mac OS en Linux OS? Hoe verhouden die kosten zich tot de verwachte efficiencywinst doordat het aantal aangiften per computer zal stijgen?

1. Kamervragen van het lid Veling (ChristenUnie) (TK 2001-2002 Aanhangsel, nr. 1329)

Antwoord van staatssecretaris Wijn (Financiën). (Ontvangen 18 februari 2004)
  1. Het door de Belastingdienst uitgegeven programma is geschikt voor het Windows besturingssysteem (Windows 95 en hoger).
  2. De Belastingdienst schat het aantal belastingplichtige gebruikers die uitsluitend gebruik maken van Mac OS op minder dan 20 000 en Linux OS op minder dan 10 000. Opgemerkt dient te worden dat veel Mac OS gebruikers de beschikking hebben over Windows emulatieprogramma’s waarmee ook de aangiftesoftware van de Belastingdienst kan werken.
    Ook veel Linux OS gebruikers hebben meerdere besturingssystemen, waaronder Windows, op hun apparatuur beschikbaar.
  3. De drempel van 50 000 is gebaseerd op een kosten- en batenafweging die begin 1996 is gemaakt en in die tijd is besproken met de Macintosh gebruikersverenigingen. Deze drempel is ook gehanteerd bij het beëindigen van de DOS-versie van het programma en bij het stoppen van de ondersteuning van Windows versie 3.1.
  4. De kosten om het besturingssysteem onafhankelijk te maken van de aangiftesoftware bedragen naar schatting éénmalig € 300 000. Het vooruitzicht is dat het inmiddels zeer hoge percentage elektronische aangevers onder particulieren nog maar weinig zal stijgen. De Belastingdienst verwacht dan ook niet dat eventueel te behalen efficiencywinst door het inzetten van Mac en Linux versies van de aangiftesoftware opweegt tegen de eerder genoemde kosten.

Zie ook:

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari