Toekomst landbouw in politieke handen

zaterdag 28 februari 2004 17:20

ZWOLLE - De Nederlandse boer mag niet verdwijnen. Het belang van de landbouwsector voor de samenleving is daarvoor te groot. “De agrarische sector zorgt niet alleen voor tien procent van de werkgelegenheid en het bruto nationaal product en 75 procent van de export, maar zorgt ook voor natuurbeheer en een vitaal platteland”, aldus Arie Slob, Tweede-Kamerlid voorde ChristenUnie. Hoe de boer de toekomst ingaat wordt echter voor een groot deel bepaald door de overheid in Den Haag en Brussel.

Bron: Nederlands Dagblad

door onze redacteur Jenneke Hoogland

ZWOLLE - De Nederlandse boer mag niet verdwijnen. Het belang van de landbouwsector voor de samenleving is daarvoor te groot. “De agrarische sector zorgt niet alleen voor tien procent van de werkgelegenheid en het bruto nationaal product en 75 procent van de export, maar zorgt ook voor natuurbeheer en een vitaal platteland”, aldus Arie Slob, Tweede-Kamerlid voorde ChristenUnie. Hoe de boer de toekomst ingaat wordt echter voor een groot deel bepaald door de overheid in Den Haag en Brussel.

De landbouwsector zit in zwaar weer, erkende Slob gisteren op een ontmoetingsdag van TopGMV Agrariërs in Zwolle. "Er komen dingen op de landbouw af die onafwendbaar zijn, zoals de Europese regelgeving. Maar we moeten ervoor zorgen dat die zaken de sector niet de nek omdraaien. Juist nu mag de landbouw van de overheid verwachten dat die naast de sector staat en samen met de landbouw naar oplossingen zoekt."

Slob is verbaasd, over de houding van minister Veerman van Landbouw, "Veerman luistert naar de sector en gaat voor een deel met de sector mee, om zich vervolgens terug te trekken. Hij zegt dat de sector zelf het voortouw moet nemen, maar dat die niet op geld hoeft te rekenen. Als de overheid eisen stelt aan de sector, moet ze die omslag wel -financieel- stimuleren. Nu verwacht hij bijvoorbeeld dat de intensieve veehouderij blijft innoveren, maar haalt hij zijn schouders op over de dramatisch lage inkomens van veel boeren."

Prijzenslag
De politiek zou volgens het ChristenUnie-kamerlid zijn invloed kunnen laten gelden wat betreft de prijzenslag in de supermarktwereld. “De prijzenslag zou een eerlijke strijd moeten zijn. Maar dat is het niet. Uiteindelijk draaien de producenten voor de prijsverlagingen op. En dat kan op de langere termijn enorme gevolgen hebben voor de agrarische sector.”
De overheid zou prijsstunten met groente kunnen verbieden. Of een manier vinden om burgers en supermarkten te prikkelen om duurzame producten te kopen. "Een certificeringsysteem als Eurepgap zet geen zoden aan de dijk: de consument kan zien dat hij betrouwbaar geproduceerd voedsel eet. Maar de boer moet er enorm voor in zijp bedrijf investeren, terwijl hij geen cent meer voor zijn product krijgt.” Slob ziet meer heil in het hanteren van een laag BTW-tarief op duurzaam geproduceerd voedsel of een systeem waarbij de klant duurzaamheidspunten kan sparen en laten uitkeren.

Opkomen
Belangrijker is misschien nog wel de manier waarop de regering binnen Europa voor de landbouw opkomt. Naar schatting zestig tot zeventig procent van de Nederlandse wetten en regels wordt in Brussel gemaakt. En daar is de rol van de landbouw nog wel eens onderbelicht., vindt Leon Meijer, beleidsmedewerker voor de Eurofractie van ChristenUnie-SGP. “Verschillende landen, waaronder Nederland, klagen dat ze te veel contributie afdragen aan Europa en willen een soort nettobegrenzer instellen. Tegelijkertijd moet de EU wel meer taken gaan uitvoeren. De kans bestaat”, aldus Meijer, “dat de EU het landbouwbudget gaat gebruiken voor andere terreinen. De oproep van minister Zalm van Financiën tot minder afdracht aan de EU kan uiteindelijk dus ten koste gaan van het Nederlandse platteland.”

Subsidiepotje
Bovendien gebruikt Nederland lang niet alle subsidiemogelijkheden in Brussel. "ln 2003 is er tien miljoen euro aan subsidie blijven liggen", aldus Meijer. “De overheid heeft er toen natuur van aangekocht.” Slob merkt dat agrariërs nauwelijks bekend zijn met de subsidiemogelijkheden van plattelandsontwikkeling. “Terwijl andere spelers, zoals de recreatie en natuurbeheer, het subsidiepotje wel weten te vinden.”
Duidelijkheid over subsidies kan boeren stimuleren een andere weg in te slaan. “Het is moeilijk voor boeren om aan een subsidieregeling mee te doen, omdat het je bedrijfsvoering vaak behoorlijk verandert. Maar er wordt wel een extra stukje toekomst voor de sector in Nederland gegarandeerd.”

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari