Algemeen Overleg Pachtbeleid

05-02-2004 21:26 05-02-2004 21:26

De heer Slob (ChristenUnie) voegt zich in het koor van critici. De geuite kritiek is hard, maar terecht: de bewindslieden slaan door in de richting die zij nu ingaan. In dit geval is geen sprake van een vrije markt. Er moet rekening worden gehouden met het eigensoortige karakter van de sector. Er mag kritisch worden gekeken naar de Pachtwet, maar de heer Slob kiest niet voor de liberaliseringsbeweging die nu wordt gemaakt. Modernisering van de huidige Pachtwet lijkt hem een veel betere weg.
 
De heer Slob vindt dat daarbij vooral moet worden gekeken naar de pachtprijs-beheersing. Wat hem betreft wordt daarbij nadrukkelijk een relatie gelegd met het opbrengend vermogen van de grond. Verder moet gekeken worden naar de definiëring van het begrip «bedrijfspacht». Hij is blij dat de heer Waalkens het 25%-criterium heeft losgelaten. Bij de indeplaatsstelling moeten de continuïteit van de bedrijfstak en de mogelijkheid van opvolging door jonge boeren heel nadrukkelijk worden meegenomen.
 
De heer Slob roept de regering op, niet door te gaan op de ingeslagen weg. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Ten slotte besteedt hij aandacht aan het structureel verleasen. Voor 1 april moet daarover duidelijkheid komen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari