Kiezen voor Nederland

maandag 05 april 2004 15:24

Nieuwkomers moeten zich innerlijk verbinden aan hun nieuwe thuisland

De grote instroom van vreemdelingen, afkomstig uit landen met een cultuur die sterk verschilt van de Europese en Nederlandse, vraagt in de ogen van de ChristenUnie om een meer dan voorheen verplichtend integratiebeleid. Integratie begint met inburgering. De ChristenUnie verbindt daaraan de eisen van beheersing van de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse geschiedenis en cultuur, staatkundige inrichting en wetgeving. Tineke Huizinga: “Nieuwkomers moeten expliciet duidelijk maken dat zij zich innerlijk verbinden aan hun nieuwe thuisland, bijvoorbeeld in de vorm van een loyaliteitsverklaring”. De ChristenUnie wil af van de dubbele nationaliteit. Huizinga: “Als je kiest voor een toekomst in Nederland moet je ook kiezen voor de Nederlandse nationaliteit, want een dubbele nationaliteit betekent in beginsel ook een dubbele loyaliteit”.

Nieuwkomers moeten zich innerlijk verbinden aan hun nieuwe thuisland


De grote instroom van vreemdelingen, afkomstig uit landen met een cultuur die sterk verschilt van de Europese en Nederlandse, vraagt in de ogen van de ChristenUnie om een meer dan voorheen verplichtend integratiebeleid. Integratie begint met inburgering. De ChristenUnie verbindt daaraan de eisen van beheersing van de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse geschiedenis en cultuur, staatkundige inrichting en wetgeving. Tineke Huizinga: “Nieuwkomers moeten expliciet duidelijk maken dat zij zich innerlijk verbinden aan hun nieuwe thuisland, bijvoorbeeld in de vorm van een loyaliteitsverklaring”. De ChristenUnie wil af van de dubbele nationaliteit. Huizinga: “Als je kiest voor een toekomst in Nederland moet je ook kiezen voor de Nederlandse nationaliteit, want een dubbele nationaliteit betekent in beginsel ook een dubbele loyaliteit”.
 
De ChristenUnie presenteerde vandaag een notitie over integratiebeleid: Kiezen voor Nederland. Het gaat er volgens de ChristenUnie om dat allochtonen, persoonlijk en als groep, zich medeburgers weten van onze samenleving, zich daarin vrij kunnen ontplooien en zich verplichten om zich actief en loyaal voor hun nieuwe thuisland in te zetten.
 

Integratie is een opgave voor iedereen. De overheid, de samenleving en de immigrant hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid. Voor de Nederlandse burger is een belangrijke taak weggelegd in het opvangen en begeleiden van nieuwkomers in de samenleving. Huizinga: “Hier komt voor ons de christelijke aansporing tot naastenliefde om de hoek kijken. De Bijbel spoort ons aan om open te staan voor de ‘vreemdeling die in uw steden woont’. Gastvrijheid aan de ene kant en een verantwoord gebruik van het gastrecht aan de andere kant: overlast, onveiligheid, werkloosheid en woningschaarste leiden bij de autochtone bevolking soms tot onvrede en uitingen van racisme. Dat is een maatschappelijke realiteit. Daar moeten we iets aan doen”. De woordvoerder van de ChristenUnie noemt één van de vele voorbeelden uit de notitie: “Gemeenten, verhuurders en welzijnswerk zouden zich moeten inspannen om mensen te motiveren tot een woongedrag van algemeen geldende normen. Voor de meer ernstige gevallen kan het instrument wooneducatie worden overwogen. Zeg maar, een opvoeding tot verantwoord woongedrag”. 

[file=11]

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari