ChristenUnie wil meer samenwerking tussen gemeenten

27-04-2004 16:15 27-04-2004 16:15

Veel vrijheid maar weinig waarborgen
 
De ChristenUnie verwelkomt de grotere vrijheid voor decentrale overheden, maar vindt dat de centrale overheid duidelijker randvoorwaarden moet stellen ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit. Tineke Huizinga: “Het past bij gebiedsgericht beleid om de regie lager neer te leggen, maar dat kan in een druk en dichtbevolkt land als Nederland niet zonder duidelijke kwaliteitseisen. De nota biedt nu weinig waarborgen tegen verrommeling en versnippering van het landschap”. De ChristenUnie is verder beducht dat de Nota Ruimte vrijheid geeft voor een ongebreidelde groei van luchthaven Schiphol. De reservering voor een groot bedrijventerrein in de Hoeksche Waard wijst de ChristenUnie af.
 
Samenwerking tussen gemeenten
De bundeling van stedelijke en economische ontwikkelingen is een goede zaak, maar om de druk op het platteland te verlichten zal veel nadruk moeten worden gelegd op ‘inbreiding’ van stedelijk gebied. Huizinga: “Gemeenten moeten niet te gemakkelijk kunnen kiezen voor een uitbreidingslocatie ten koste van het open landschap”. De ChristenUnie pleit er in dit verband ook voor om regionale samenwerking tussen gemeenten verplichtender vast te leggen, zodat niet elke gemeente een eigen nieuwbouwwijk of bedrijventerrein gaat aanleggen.
 
Kleine kernen
De ChristenUnie is tevreden dat kleine gemeenten meer vrijheid krijgen om te bouwen voor de eigen bevolkingsaanwas. Vrijheid om te bouwen moet echter gebonden zijn aan voorwaarden, zoals maatschappelijke binding en landschapskwaliteit.
 
Randmeer Noordoostpolder
Tot slot betreurt Huizinga het ontbreken van een ruimtelijke reservering voor nieuwe randmeren in het IJsselmeergebied. Al enige jaren spant de ChristenUnie zich in voor de realisatie van een randmeer bij de Noordoostpolder (het Kuindermeer). Hiervoor was bij de behandeling van de Vijfde Nota Kamerbrede steun aanwezig. Ook tal van maatschappelijke en natuurorganisaties steunen het plan.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari