Motie mensenrechten Noord-Korea

woensdag 17 december 2003 16:23

MOTIE VAN HET LID HUIZINGA-HERINGA C.S.

Voorgesteld 17 december 2003

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de onderhandelingen rond de nucleaire proliferatie van Noord-Korea nog gaande zijn, en Nederland en de Europese Unie daarbij een ondersteunende rol vervullen;

voorts constaterende, de systematische, wijdverspreide en ernstige schendingen van de mensenrechten in Noord-Korea, zoals ook tot uitdrukking zijn gebracht in de Resolutie van het VN-Mensenrechtencomité van 15 april 2003;

overwegende, dat de EU een rol kan vervullen bij de implementatie van een eventueel te bereiken akkoord, vooral op economisch en humanitair terrein;

verzoekt de regering er in bilateraal, EU-, en internationaal verband op aan te dringen dat verbetering van de mensenrechtensituatie onderdeel uitmaakt van het overleg met Noord-Korea, in het bijzonder de afschaffing van politieke strafkampen en werkkampen, vrijlating van gevangenen en om eventuele voedselhulp, ook ten goede te laten komen aan gevangenen, en gaat over tot de orde van de dag.

Huizinga-Heringa
Herben
Eurlings
Wilders
Koenders
Karimi

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari