Verslag Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen

dinsdag 18 mei 2004 13:50

Tineke Huizinga-Heringa, verslag
Algemeen
De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel. Zij delen de opvatting dat het wenselijk is de overheid een nieuw instrument in handen te geven om sneller en efficiënter werkgevers aan te pakken die vreemdelingen illegaal te werk stellen. Zij constateren dat de regering op grond van het advies van de Raad van State enkele wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel heeft aangebracht om dit doel dichterbij te brengen. Zij willen de regering over de uitwerking enkele vragen voorleggen.
 
Uitvoering van de motie-Dittrich
De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of het de bedoeling is de kosten van uitzetting van illegaal verblijvende en illegaal werkende vreemdelingen te dekken uit de opbrengsten van de opgelegde boetes. Wordt uitgesloten dat deze kosten op termijn apart op de werkgevers worden verhaald?
 
De hoogte van de bestuurlijke boete
De leden van de fractie van de ChristenUnie informeren of de maximale hoogte van de boete geldt per beboetbaar feit. Kan op grond van artikel 19a, tweede lid, worden geconcludeerd dat cumulatie denkbaar is?
 
Effecten van invoering van de bestuurlijke boete
Uit de toelichting blijkt niet duidelijk waarom welk deel van de beschikbare middelen naar respectievelijk de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst, de Regionale Interventie en Fraude teams en de Arbeidsinspectie worden overgeheveld. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of kan worden toegelicht waarom 8 van de 10 miljoen euro die beschikbaar is gesteld op grond van het amendement Verburg aan de Arbeidsinspectie wordt toebedeeld? Hoe wordt de overige 2 miljoen euro precies verdeeld?

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari