Algemeen Overleg Rampenbeheersingsstrategie overstromingen Rijn en Maas

15-04-2004 13:54 15-04-2004 13:54

De heer Slob (ChristenUnie) wijst erop dat een zo optimaal mogelijke strategie voor overstromingsrisico’s van Rijn en Maas van het hoogste belang is. De keuze voor noodoverloopgebieden sluit hij niet uit, maar het is wel het allerlaatste redmiddel. Prioriteit dient te liggen bij waterbeheersing met bestaande methodes zoals dijkverhoging, het verdiepen van uiterwaarden en dergelijke. Als een overstroming onvermijdelijk lijkt, is het beter die gereguleerd te laten gebeuren. Waarom is het noodzakelijk nu al gebieden voor noodoverloop aan te wijzen? Het kabinet wil bestuurders, bewoners en ondernemers in de regio’s duidelijkheid ver-schaffen, maar het definitieve besluit wordt pas in 2006 genomen. In de tussenliggende tijd wordt naar vervolgonderzoek gekeken. Kijken de bewindslieden alleen naar het uitdiepen van de noodoverloopgebieden of ook naar eventuele alternatieven? Kan de staatssecretaris bevestigen dat in 2006 ook een andere keuze gemaakt worden? Hoe serieus zijn de vervolgonder-zoeken? Een van deze onderzoeken betreft het verhogen van de veiligheidsnorm. Het kabinet reageert daar heel kritisch op, omdat de kosten heel hoog zijn en het draagvlak klein is. In het kader van de nota Ruimte wil het kabinet reeds noodoverloopgebieden reserveren. Toch moeten bepaalde bouwprojecten in deze gebieden kunnen doorgaan. Ook volgens de huidige regels, bijvoorbeeld van de Vogel- en Habitatrichtlijn, mogen er in deze gebieden geen Vinex-locaties komen. Wil de staatssecretaris daarop ingaan? Waarom wordt het wettelijk traject in gang gezet, zolang er nog geen eindconclusies zijn getrokken? Het kabinet dient wel de juiste volgorde aan te houden.

Bij de uitvoering van veiligheidsmaatregelen op dit niveau zijn overleg, afstemming en samenwerking met de buurlanden Duitsland en België essentieel. Wat is de stand van zaken van het onderzoek naar de overstromingsrisico’s van de Rijn dat is gedaan door het ministerie van V&W, de provincie Gelderland en de deelstaat Nordrhein-Westfalen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari