Algemeen Overleg Hanzelijn en RW 31 Zurich-Harlingen

donderdag 01 april 2004 15:05

De heer Slob (ChristenUnie) verwijst naar recente berichten in de media over een mogelijk afblazen van de Hanzelijn. De minister heeft al in de media aangegeven dat die berichten nergens op gebaseerd zijn. Het zou goed zijn als zij dat ook in deze vergadering nog eens doet. Het tracébesluit ziet er voor 95% goed uit. Tussen Hattem en Zwolle moet echter gekozen worden voor een duurzame inpassing en dus voor een tunnel. In het gebied daar is onder meer met het oog op de geluidsbelasting, de landschapsbeleving en de natuur de optie van een tunnel verre te prefereren.
Bij de behandeling van het MIT is een motie voorgesteld gericht op de meerkosten van een tunnel. Gewezen werd op de Europese gelden voor trans-Europese netwerken (TEN), die voor niet-grensoverschrijdende projecten een maximumbijdrage van 10% kunnen belopen. Voor het voorbereidende traject zijn al TEN-gelden ontvangen.Is inmiddels een aanvraag voor het hele project ingediend? Daarnaast is het aanbestedingsklimaat aanzienlijk opgeklaard. Met scherp aanbesteden kan een flinke besparing worden gerealiseerd en ook dat geld zou voor de tunnel onder de IJssel kunnen worden gebruikt.

Er wordt gevreesd voor vertraging indien in dit stadium nog gekozen wordt voor een tunnel in plaats van een brug. In dit verband moet gewezen worden op het grote aantal beroep- en bezwaarschriften tegen de brugvariant. Een keuze voor een tunnel zal in dat opzicht weer een tijdsbesparing kunnen betekenen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari