Bijdrage spoeddebat aftreden staatssecretaris OCW

09-06-2004 10:01 09-06-2004 10:01

Arie Slob: Voorzitter. Wij vallen van de ene verbazing in de andere. Gisteren hebben wij zo'n vier uur met elkaar gedebatteerd. Uiteindelijk was de con-clusie van inmiddels voormalig staatssecretaris Nijs dat er voldoende vertrouwen was, ook tussen haar en de minister, en dat zij ervoor wilde knokken. Vanmorgen schreef zij gelijk-soortige woorden op haar weblog. Ik heb die nog kunnen lezen voordat zij geschrapt werden. 

Vanmorgen heeft zij samen met de minister van Onderwijs het personeel toegesproken met de woorden: wij gaan samen verder.
Toen kwam vanmiddag het bericht van het ontslag. Ik ben gisteren redelijk helder ge-weest over de mening van mijn fractie over de inhoud van het interview. Ik doe dit nu ook over onze eerste reactie op het bericht van het ontslag. In zekere zin hebben wij dit opgevat als het schofferen van de Kamer en de minister van Onderwijs. Dat zijn misschien harde woorden, maar ik licht ze toe. Minister Van der Hoeven heeft in de afgelopen dagen en met name gisteren tijdens het debat, haar nek heel ver uitgestoken. Zij is achter de staatssecretaris gaan staan en heeft het vertrouwen in haar uitgesproken. Zij heeft samen met de staatssecre-taris vanmorgen nog het personeel toegesproken. En dan als donderslag bij heldere hemel dit besluit. Het is ongelooflijk.
Daarnaast heeft de staatssecretaris de Kamer geschoffeerd. Wij hebben gisteren een pittig debat gehouden. De argumenten zijn gewisseld en op basis daarvan zijn de conclusies getrokken. Als je dan een dag later, wetend welke uitspraak de Kamer nog wilde doen, het bericht hoort, maakt dat het debat van gisteren tot een toneelspel, maar wel een met een heel slecht scenario. Onze conclusie is dat de hele gang van zaken, ook gezien vanuit het oogpunt van staatsrechtelijke zuiverheid, slecht is. Dat had absoluut niet mogen gebeuren.
Mijn fractie betreurt deze gang van zaken ten zeerste, maar het is een voldongen feit. Uiteindelijk kunnen wij niet anders dan het door de staatssecretaris genomen en in werking getreden besluit, respecteren. Wij hopen dat wij na vandaag weer eendrachtig met elkaar aan de slag kunnen gaan met de onderwijsinhoud, want daarover zal het uiteindelijk moeten gaan. De inhoud is al te veel op de achtergrond terechtgekomen. Gezien alle problemen in het onderwijs, verdient hij alle aandacht en ook een daadkrachtige bestuurlijke leiding.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari