Bijdrage debat TBS-beleid

03-06-2004 10:08 03-06-2004 10:08

André Rouvoet: Voorzitter. Net als alle andere woordvoerders ben ik doordrongen van de ernst van de situatie. Er is een afschuwelijke aanleiding voor dit debat. Het gaat nu niet alleen om de vraag of een motie wel of niet wordt gesteund. Het gaat ook over de achterliggende problematiek en die is erg pijnlijk en afschuwwekkend. 
Wij moeten bereid zijn om zeer kritisch te kijken naar het tbs-stelsel en wij moeten goed onderzoeken welke verbeteringen mogelijk zijn. De Kamer is daarmee bezig geweest en is tot de conclusie gekomen dat er maatregelen nodig zijn. Deze betreffen de criteria voor proefverlof, het long-staybeleid en een heleboel andere zaken.
Wij moeten op een zuivere wijze tot een oordeel komen over de motie die nu is ingediend. Wij moeten niet tot snelle conclusies komen op basis van de emoties die samenhangen met dit onderwerp. Ik heb zeer scherp geluisterd naar de toelichting van de indiener van deze motie van afkeuring waarmee de facto het vertrouwen in de minister wordt opgezegd. De heer Eerdmans heeft gezegd dat de LPF-fractie van het onbegeleid verlof afwil. Hij heeft geen vertrouwen in het beleid van welk kabinet of welke minister dan ook zo lang het onbegeleid verlof onderdeel uitmaakt van het tbs-beleid. Dat brengt hem tot de afkeuring van het beleid. Dat blijkt uit het dictum van zijn motie. 
Ik heb een aantal kritische vragen aan de heer Wolfsen gesteld omdat hij in zijn toelichting aangaf dat de PvdA-fractie de handelwijze van de minister afkeurt, met name de laksheid van het afgelopen jaar. Dat is een andere redenering. Het is een ander argument. Je kunt niet een nieuwe argumentatie schuiven onder een motie van deze lading, waar je naam niet onder staat. Zo kun je een voorstem niet rechtvaardigen. Iedere fractie gaat over haar eigen stem, daar kom ik niet aan. Ik vind dit echter geen goede wijze van werken.
Ik heb van de minister begrepen dat de lijn die de LPF voorstaat niet een verstrakking van de tbs is, maar de facto een afschaffing van de tbs. Wij zullen de motie om die reden en om de reden die ik net weergaf niet steunen.
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari