Bijdrage debat Gehandicaptenvervoer

woensdag 02 juni 2004 10:10

André Rouvoet: Voorzitter. Ik word steeds nieuwsgieriger naar de inhoud van de virtuele motie-Van Miltenburg. Die motie is nooit ingediend, maar ik zou graag weten wat daar in had moeten staan.

De voorzitter: Ik zie dat mevrouw Van Miltenburg wil interrumperen, maar ik wijs erop dat zij straks nog de gelegenheid krijgt om de reageren.

Mevrouw Van Miltenburg (VVD): Er wordt mij een vraag gesteld.

De voorzitter: Dat vind ik niet.

Andre Rouvoet: Voorzitter. Voor mijn fractie vormden de bepalingen van de Wet gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken het uitgangspunt voor dit debat. Met die wet houdt het recht op mobiliteit verband. Met Valys hebben wij te maken met een limitering van de mobiliteit van de mensen met een handicap, waardoor voor hen een functiebeperking geldt. Dat is de reden waarom wij tegen aanneming van deze wet hebben gestemd. Naar onze mening is er namelijk geen volwaardig en reëel vervoersalternatief voor hen bij het openbaar vervoer.

De minister maakt in haar brief melding van overmacht van de kant van de Nederlandse Spoorwegen in de onderhavige situatie. Natuurlijk kan zich op een gegeven moment overmacht voordoen. Ik wil er echter voor waken dat wij in een discussie over het vervoer van gehandicapten, waarvoor zelden of nooit een reëel alternatief voorhanden is, erg laconiek het woord overmacht gebruiken. De gehandicapten hebben namelijk sowieso al te maken met limitering van hun mobiliteit. Zij hebben toch al te maken met hoge kosten voor hun mobiliteit, in ieder geval bovenregionaal.

Met de heer Mosterd zeg ik dat bij calamiteiten de taxikosten niet van het Valys-budget af moeten gaan. De minister verwijst naar de brief van de Nederlandse Spoorwegen. Mevrouw Van Miltenburg zegt: dat is toch al aan de orde; dan is het toch overbodig. Als mevrouw Van Miltenburg daarin gelijk heeft, had de minister de motie overbodig verklaard. Zij zegt echter dat zij de motie niet kan uitvoeren. Hoe moet ik dat lezen? Kan de minister de motie niet uitvoeren of wil zij die niet uitvoeren? Volgens mij wil zij de motie niet uitvoeren. Zij heeft er argumenten voor, maar volgens mij is er geen sprake van niet kunnen. Is de motie overbodig of wil de minister die niet uitvoeren, omdat zij de NS niet op de tenen wil trappen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari