Bijdrage debat Polderbaan

woensdag 02 juni 2004 10:12

Arie Slob: Voorzitter. De fractie van de ChristenUnie neemt de opvatting van omwonenden over de door hen ervaren overlast serieus. Zij had dat ook van de staatssecretaris verwacht en was dus teleurgesteld over haar eerste publieke reactie in de media na de bekendmaking van de onderzoeksresultaten. Als de ondervraagden zeggen dat zij zowel overdag als 's avonds meer overlast ervaren dan in het verleden het geval was, kan de eerste reactie van de verantwoordelijke bewindspersoon niet zijn dat dit slechts hun beleving is en dat het niets zegt over de feitelijke geluidsproductie van vliegtuigen.

De fractie van de ChristenUnie vindt dat voor de omwonenden een verkeerde reactie. Natuurlijk is beleving altijd subjectief. Ook beleving dient echter serieus te worden genomen. Door een dergelijke reactie te geven, wekt de staatssecretaris in eerste instantie de indruk dat niet te doen. Dit dossier is al zo beladen. Het heeft een enorme voorgeschiedenis. De omwo-nenden houden terecht vast aan beloften dat de overlast minder wordt. Zij ervaren dat abso-luut niet, sterker nog: zij ervaren dat die overlast groter wordt. Aan de omwonenden moet van harte duidelijk worden gemaakt dat het kabinet hun beleving serieus neemt en dat men bereid is om alles te doen voor het terugbrengen van de overlast, zowel feitelijk als qua beleving. De beleving en de feiten moeten natuurlijk wel enigszins met elkaar overeen-stemmen. De op-vatting van de fractie van de ChristenUnie is dat dit zorgvuldig duidelijk moet worden ge-maakt aan hen. Als er een onderzoek wordt gedaan, moeten wij niet opeens allerlei geïso-leerde besluiten nemen, maar daarbij ook het lopende onderzoek van de commissie-Eversdijk betrekken.

In dat opzicht vinden wij de meest gepaste reactie op dit moment het voorstel van de heer Duyvendak om te bezien of wij de evaluatie van de Luchtvaartwet niet naar voren kunnen halen. Dat moet naar onze mening goed mogelijk zijn. De tweede helft van 2005 lijkt ons een heel reële optie. Wij horen graag de reactie van de staatssecretaris daarop.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari