Algemeen Overleg Subsidiebeleid VWS

08-10-2003 10:04 08-10-2003 10:04

André Rouvoet zegt dat het een onzorgvuldige gang van zaken is dat de Kamer, de media en de betrokken instellingen op 22 september tegelijkertijd op de hoogte zijn gebracht van de subsidiekortingen per instelling. Deze kortingen komen er namelijk soms op neer dat de gehele subsidie van een instelling is geschrapt. Verder werd bovendien het traject dat was uitgezet met de landelijke jongeren- en jeugdorganisaties, bruut doorkruist door de beslissing dat de hele subsidie van deze instellingen wordt geschrapt. Al met al is door deze gang van zaken de betrouwbaarheid van de overheid in het geding gekomen.
In de brief wordt gesproken over prioriteitstellingen en de verantwoordelijkheden van het ministerie. De inhoudelijk onderbouwing daarvan en van de beslissingen om bepaalde subsidies korten dan wel stop te zetten is echter erg mager. Zo zijn de uitgangspunten die in de brief worden genoemd, eigenlijk niets meer of minder dan efficiencyoverwegingen. Het was daarom wellicht beter geweest om al aan het begin van de brief aan te geven dat er niet zozeer sprake is van een nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden als wel van een forse bezuiniging.
Het beleid bevat ook tegenstrijdigheden. Zo wil men de versnippering van de landelij-ke jongerenorganisaties tegengaan door de subsidies van deze organisaties stop te zetten en de zo verkregen middelen voor de helft te investeren op lokaal niveau. Dat is innerlijk tegen-strijdig, maar ook inefficiënt. De heer Rouvoet zegt dat de minister te weinig oog heeft gehad voor de effecten op langere termijn van zijn beleidswijzigingen. Uiteindelijk zou wel eens kunnen blijken dat de overheid zich hierdoor lelijk in de vingers heeft gesneden. Zo zullen mensen naar duurdere oplossingen moeten gaan zoeken als zij niet langer bij hun eigen ver-trouwde instellingen, bijvoorbeeld het Joods maatschappelijk werk of de gereformeerde stichting De driehoek, terecht kunnen met hun problemen.
In het Hoofdlijnenakkoord wordt gesproken over voorlichting rond zwangerschap en hulpverlening bij abortus. De heer Rouvoet noemt het daarom opmerkelijk dat er ook wordt gekort op de subsidie voor de Vereniging ter bescherming van het ongeboren kind (VBOK).

Ten slotte benadrukt hij dat door de voorstellen van de minister het sociale tekort sterk zal oplopen. Dat is des te zorgwekkender, omdat het financieringstekort door deze voorstellen niet of nauwelijks zal teruglopen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari