Algemeen Overleg Asielbeleid

dinsdag 07 oktober 2003 10:07

Tineke Huizinga-Heringa vraagt wat er gebeurt met mensen die in een uitzetcentrum zitten en die om welke reden dan ook niet uitzetbaar blijken te zijn en hoelang men maximaal in een uitzetcentrum zal verblijven.
De instelling van besluit- en vertrekmoratoria ten aanzien van Irak en Liberia is verstandig, maar als in februari nog steeds geen verbetering in Liberia heeft plaatsgevonden, zou een categoriaal beleid dan overwogen moeten worden?
Ten aanzien van de Tsjetsjeense vluchtelingen voeren volgens de minister ook de ons omringende landen een beleid van verwijderen, waarbij een verblijfsalternatief elders in de Russische Federatie wordt tegengeworpen. Volgens VluchtelingenWerk verleent België echter een asielstatus aan Tsjetsjenen die op de vlucht zijn voor de oorlog en die problemen hebben in de Russische Federatie, terwijl de Duitse minister van Binnenlandse Zaken de deel-staten ertoe heeft opgeroepen om van uitzettingen af te zien; asielzoekers die niet kunnen worden uitgezet, komen in Duitsland in aanmerking voor subsidiaire vormen van bescherming. Naast België en Duitsland werpen ook Denemarken en Frankrijk Tsjetsjeense asielzoe-kers een binnenlands verblijfsalternatief niet tegen. Hoe is deze discrepantie met de door de minister verschafte informatie te verklaren? Gelet op de problemen waarmee terugkerende Tsjetsjenen in Tsjetsjenië, maar ook elders binnen de Russische Federatie te maken zouden krijgen, is er reden voor een categoriale bescherming.
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari