Algemeen Overleg Legesverhoging vreemdelingenzaken

dinsdag 07 oktober 2003 10:08

Tineke Huizinga-Heringa merkt op aanvankelijk begrip te hebben gehad voor het uitgangspunt van kostendekkendheid van de leges, maar zij is geschrokken van de gevolgen van deze hoge leges. Voor universiteiten en hogescholen wordt het moeilij-ker, studenten en wetenschappers naar Nederland te halen. Voor Nederlandse studenten is het gevolg dat het voor hen moeilijker wordt een plaats in het buitenland te vinden. Sommige vreemdelingen komen in grote financiële problemen als zij hun gezin naar Nederland willen halen. Wegen de voordelen van kostendekkendheid wel op tegen de negatieve effecten ervan?
De minister schrijft geen leges te heffen bij een eerste verblijfsaanvaarding, omdat een asielzoeker daartoe de middelen niet heeft. Dat zou anders liggen bij een verblijfsvergunning bij asiel voor onbepaalde tijd. Kan de minister uitleggen waaruit het verschil bestaat? De legesheffingen moeten in een goede verhouding komen te staan tot inburgeringsbeleid en naturalisatie. Er moet sprake zijn van een bepaalde opbouw. Legesbedragen moeten in lijn zijn met deze opbouw, tenzij daar een goed te motiveren financiële noodzaak voor zou zijn. Is die opbouw echter niet in strijd met de inzichtelijkheid van de kostendekkendheid? Worden de kosten van de leges niet voor een ander doel gebruikt dan voor het puur kostendekkend maken? Waarom moet er een logische opbouw zijn in de kosten van legesbijdragen als het uitsluitend gaat om het dekken van de kosten?

Indien vreemdelingen die voor ieder gezinslid leges moeten betalen, niet voor de verlenging betalen, heeft dat directe consequenties voor het verblijf. Is de conclusie juist dat als de kosten niet betaald worden het gezin het land uitgezet wordt? Wordt overwogen, in bepaalde gevallen de vreemdeling kwijtschelding te verlenen? Waarom is er geen hardheids-clausule? Kostendekkendheid is een onvoldoende legitimatie voor de negatieve effecten van de hoge leges. Wil de minister deze verhoging heroverwegen? Overweegt zij een hardheids-clausule? Wil zij rekening houden met de kosten voor minvermogenden en grote gezinnen? De hoge leges mogen geen belemmering vormen voor vreemdelingen om gebruik te maken van hun recht op gezinshereniging.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari