Vragen over Financiële relaties Al Fatath en de Al Aqsa martelarenbrigades

dinsdag 11 november 2003 10:52

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP) en Huizinga-Heringa (ChristenUnie) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking over uitspraken inzake financiële relaties tussen Al Fatah en de Al Aqsa martelarenbrigades.(Ingezonden 11 november 2003)

Met antwoord.

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP) en Huizinga-Heringa (ChristenUnie) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking over uitspraken inzake financiële relaties tussen Al Fatah en de Al Aqsa martelarenbrigades.(Ingezonden 11 november 2003)
  1. Hebt u kennisgenomen van de uitzending op BBC Two, getiteld «Arafat Investigated», 9 november jl.?
  2. Bent u bereid om de juistheid te onderzoeken van de uitspraak van oud-minister voor sport en jeugd in het kabinet-Abbas, Abdel Fattah Hamayel, in genoemd programma dat hij per maand 50 000 dollar moest overmaken aan Al Aqsa martelarenbrigades, en dat Arafat hiervan kennis droeg en ermee instemde? Hoe oordeelt u over de geloofwaardigheid van andere uitspraken in genoemd programma over nauwe banden tussen Arafats Fatah-beweging en de Al Aqsa martelarenbrigades?
  3. Indien genoemde uitspraken op waarheid berusten, welke politieke consequenties verbindt u daaraan in de reguliere contacten tussen de EU en de Palestijnse Autoriteit over het toezicht op de financiën en de besteding van Nederlandse en Europese gelden?
 
Antwoord van minister Bot (Buitenlandse Zaken), mede namens de minister voor Ontwikkelingssamenwerking (Ontvangen 12 december 2003)
  1. Ja.
  2. Op basis van bij de regering bekende informatie kan gesteld worden dat de Palestijnse Auto-riteit met medeweten van President Arafat inderdaad een totaalbedrag van 40.000-50.000 US$ per maand aan leden van de Al-Aqsa Martelarenbrigade betaalt. Het gaat om maandelijkse bijdragen aan individuele leden van de brigades van ongeveer 250 US$, bedoeld om te voor-zien in de kosten van het levensonderhoud. Het besluit van de regering Abbas tot betaling over te gaan zou bedoeld zijn om te garanderen dat de leden van de Al-Aqsa Martelarenbri-gade zich zouden houden aan het Palestijnse staakt-het-vuren dat in juni van dit jaar werd af-gekondigd.
    De regering beschikt niet over informatie die haar in staat stelt te oordelen over de geloofwaardigheid van de andere uitspraken in genoemd programma over nauwe banden tussen de Al Fatah beweging en de Al-Aqsa Martelarenbrigade.
  3. De regering ziet geen reden het beleid ten aanzien van het toezicht op de besteding van Nederlandse en EU hulpgelden aan de Palestijnse Autoriteit te herzien. De Nederlandse en EU-bijdragen aan de Palestijnse Autoriteit zijn bestemd voor specifieke uitgaven en kunnen dus niet gebruikt worden voor uitgaven als hierboven bedoeld. De besteding van deze gelden staat reeds onder strenge controle. De financiële hervormingen die de Palestijnse Autoriteit onder minister Fayyad heeft doorgevoerd garanderen sindsdien een goed inzicht in de Palestijnse overheidsfinanciën in algemene zin. Ook Israël heeft de maandelijkse afdrachten aan de Palestijnse Autoriteit van door Israël ingehouden BTW-gelden sinds de financiële hervormingen hervat.
 
 
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari