Verslag Aanpassing gemeentewet, Provinciewet e.a. – dualisering

18-12-2003 14:11 18-12-2003 14:11

Door: Arie Slob

Schriftelijke vragen van de leden van de fractie van de ChristenUnie
 
De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van voorliggend wetsvoorstel. O.a. de wijzigingsvoorstellen voor de aanpassingen ten aanzien van de positie van deelraden lijken hen zeer wenselijk.
Genoemde leden hebben wel enige vragen over het traject rond de aanpassingen van de Gemeente – en Provinciewet. In de Memorie van Toelichting (p. 1) schrijft de Minister dat de nu voorgestelde wijzigingen een antwoord zijn op de eerste ervaringen met de dualiserings-wetgeving in de praktijk. Het is naar de mening van deze leden begrijpelijk dat de werking van dualisering vraagt om enkele aanpassingen. Het voorstel dat nu voorligt, is de tweede aanpassingswet. Deze aanpassingen worden gedaan voorafgaande aan de aangekondigde omvattende evaluatie. Om welke reden worden de nu voorliggende voorstellen daarop vooruitlopend gedaan? Zijn er op dit moment al meer zaken duidelijk die vragen om een wijziging van de Gemeente – en Provinciewet op een later moment?
De leden van de fractie van de ChristenUnie steunen het wijzigingsvoorstel van artikel 61, waardoor de vertrouwenscommissie een wethouder als adviseur bij haar werkzaamheden kan betrekken. Genoemde leden hadden hiernaar gevraagd bij de schriftelijke behandeling van wetsvoorstel 28 243. Bij de behandeling van genoemd wetsvoorstel was de redenering van de Minister dat dit onmogelijk was, omdat de geheimhoudingsplicht en de vertrouwensplicht de informatieverschaffing van de vertrouwenscommissie aan het College in de weg zou staan. Waarom is de Minister op dit punt van gedachten veranderd?
Uit de brief die het VNG heeft verstuurd als reactie op voorliggend wetsvoorstel blijkt dat zij praktische problemen zien bij de werking van artikel 77 van de Gemeentewet. De VNG wijst daarbij op het praktische probleem van een burgemeester m.b.t. het voorzitten van de raad als hij zijn eigen beleid moet verdedigen in de raad. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen waarom de Minister hiervoor geen voorstel doet.
De leden van de fractie van de ChristenUnie ontvangen graag andere toelichting op de wijziging van artikel 155b, eerste lid, omdat zij de betekenis van de voorgestelde wijziging niet helemaal kunnen doorgronden. Daarbij vragen zij een reactie op het voorstel van de VNG om hierbij op te nemen dat de Wet openbaarheid van bestuur niet van toepassing zou moeten zijn ten aanzien van het recht van onderzoek.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari