Vragen over Europabarometer over Irak en de wereldvrede

woensdag 05 november 2003 14:14

Vragen van de leden Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) over de Europabarometer inzake Irak en de wereldvrede (ingezonden 6 november 2003)

Met antwoord.

Vragen van de leden Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) over de Europabarometer inzake Irak en de wereldvrede  aan de Minister van Buitenlandse zaken (ingezonden 6 november 2003)
 1. Kent u de uitkomst van de Europabarometer over Irak en de wereldvrede? 1)
 2. Wat was het doel van deze peiling onder EU-onderdanen?
 3. Hoe beoordeelt u de gehouden peiling, met name wat betreft de vraagstelling?
 4. Wat is uw mening over de uitkomst van deze peiling?
 5. Hoe verklaart u de uitkomst van deze peiling, dat Nederlanders het 'meest bevreesd' zijn dat Israël een bedreiging vormt voor de wereldvrede? Herkent u dit signaal vanuit de Nederlandse samenleving?
 6. Deelt u de mening dat deze peiling geen aanleiding kan zijn het Nederlandse respectievelijk EU-beleid ten aanzien van Israël te herzien of zich door de peiling te laten beïnvloeden?

Antwoord van de heer De Hoop Scheffer, minister van Buitenlandse Zaken

 1. Ja.
 2. De Europese Commissie organiseert regelmatig opiniepeilingen (de Eurobarometer). Naast de reguliere halfjaarlijkse opiniepeilingen wordt er ook regelmatig opdracht gegeven tot thematische onderzoeken.
  Het doel van deze thematische opiniepeiling was te onderzoeken hoe de Europese burgers de rechtmatigheid van de aanval op Irak beoordelen en de mening over de wederopbouw van Irak te vernemen. Daarnaast werden onder meer vragen gesteld over de rol van de EU als internationale speler en over terrorisme.
 3. 4 en 5 Het onderzoek begint met een groot aantal vragen over de oorlog in Irak en de wederopbouw van dat land. Volgend op deze vragen wordt ingegaan op andere aspecten van de situatie in het Midden-Oosten, terrorisme en de internationale rol van de EU. De regering is van oordeel dat met name het deel van het onderzoek dat zich toespitst op de vraag welk land door de Europese burgers als grootste gevaar voor de wereldvrede wordt gezien, vragen oproept. Zoals bekend wijst het onderzoek uit dat de Europeanen - uit een lijst van 15 landen - Israël als grootste bedreiging voor de wereldvrede zouden zien en dat Nederlanders daarbij het hoogst scoren. Hierna volgen Noord-Korea, Iran en de VS.
  Er kan een aantal kanttekeningen worden geplaatst bij het resultaat van dit deel van de peiling. De lijst met landen waarvan de respondenten moesten aangeven of zij deze als bedreiging voor de wereldvrede beschouwden, volgde op vragen over o.m. het Midden-Oosten en terrorisme. Daarmee wordt een verkeerde toon gezet. De landenlijst begon vervolgens met Israël. Verder ontbrak bijvoorbeeld de Palestijnse Autoriteit in de opsomming. Een andere kanttekening is dat er slechts met 'Ja' of 'Nee' geantwoord kon worden.
  Naast bovenstaande lritiek op de methodologie is het de inschatting van de regering dat de respondenten bij de beantwoording van de desbetreffende vraag vooral hun zorg hebben willen uiten over het verloop van het Palestijns-Israëlisch conflict en niet zozeer over Israël als zodanig. De resultaten van het 'Transatlantische trends' onderzoek dat in juli door het Duitse Marshall Fund werd gepubliceerd, wijzen eveneens in deze richting. Daaruit blijkt namelijk dat een grote meerderheid van de Europeanen het Arabisch-Israëlisch conflict als een belangrijke dreiging zien. Overigens wordt de relativiteit van opinieonderzoeken nog eens onderstreept door het feit dat volgens dit zelfde onderzoek Nederland binnen de EU de warmste gevoelens voor Israël heeft.
 1. De regering is inderdaad van oordeel dat het resultaat van de Eurobarometer geen reden is het Nederlandse- en het EU-beleid ten aanzien van Israël te herzien. Wel ziet de regering de uitslag als een bevestiging van haar overtuiging dat het noodzakelijk is een vreedzame oplossing te vinden voor het Palestijns-Israëlisch conflict.


[1] Europese Commissie, november 2003, Iraq and peace in the world, Flash Eurobarometer

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari