Vragen over opdringerige verkoopmethoden van Durion

woensdag 30 juni 2004 15:25

Vragen van het lid Slob (ChristenUnie) aan de Minister van Economische Zaken over opdringerige verkoopmethoden van Durion.

Met antwoord.

Vragen van het lid Slob (ChristenUnie) aan de Minister van Economische Zaken over opdringerige verkoopmethoden van Durion.

  1. Kent u de berichten over de opdringerige verkoopmethoden van Durion?
  2. Deelt u de mening dat bij de in het programma Kassa! ten gehore gebrachte telefoongesprekken sprake was van een verkooptechniek waarbij de benaderde klant zich niet bewust leek dat hij telefonisch een overeenkomst aanging?
  3. Is de verkoopmethode, waarbij via een telefonische bandopname een overeenkomst wordt aangegaan, met de mogelijkheid om binnen 7 dagen de overeenkomst te ontbinden, conform de bestaande wet- en regelgeving?
  4. Zo nee, dient een dergelijke overeenkomst als vernietigbaar, dan wel nietig te worden beschouwd? Zo ja, bent u bereid te onderzoeken of de wetgeving terzake, met name als het gaat langs telefonische weg aangegane overeenkomsten, moet worden aangescherpt?

Antwoord van de Minister van Economische Zaken, mr. L.J. Brinkhorst (30 juni 2004)

  1. Ja
  2. Het is aan de toezichthouder DTe om te beoordelen of een leverancier in strijd met de bestaande wet- en regelgeving handelt. In dat kader toetst DTe ook of vergunninghouders voldoen aan de voorwaarden in de leveringsvergunning. De DTe voert, ondermeer met behulp van de zgn. telefoonscripts die door leveranciers waaronder Durion worden gehanteerd, regelmatig audits uit of de verkoopmethoden voldoen aan de gestelde eisen. Momenteel is DTe frequent met Durion in contact in het kader van het nakomen van de vergunningvoorwaarden.
  3. Ja, dit is vastgelegd in de bepalingen in het BW ten aanzien van overeenkomsten op afstand (Afdeling 9A, titel 1, boek 7 , BW).
  4. Juist in het kader van extra consumentenbescherming zijn in het op 3 juni jl. door de Tweede Kamer goedgekeurde wetsvoorstel voor wijziging van de Elektriciteits- en Gaswet in verband met de implementatie en aanscherping toezicht netbeheer in artikel 95m extra regels opgenomen om de kleingebruiker te beschermen tegen oneerlijke en misleidende verkoopmethoden. Deze regels zien mede op telefonische verkoop. Een contract dat gesloten wordt in strijd met deze regels is vernietigbaar.
    Voorts biedt de genoemde wetswijziging de DTe als toezichthouder de mogelijkheid handhavend en sanctionerend op te treden in het geval vergunningplichtige energieleveranciers in strijd met deze regels handelen. Vanaf de inwerkingtreding van bovengenoemde wetswijziging kan DTe in dit kader ook boetes opleggen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari