Vragen over Arrestatie van voorganger Khosroo Yusefi in Iran

07-06-2004 11:08 07-06-2004 11:08

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Huizinga-Heringa (ChristenUnie), Ormel (CDA), Wilders (VVD), Koenders (PvdA), Van Bommel (SP) en Karimi (GroenLinks) over de arrestatie van voorganger Khosroo Yusefi en zijn gezin.

Met antwoord.

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Huizinga-Heringa (ChristenUnie), Ormel (CDA), Wilders (VVD), Koenders (PvdA), Van Bommel (SP) en Karimi (GroenLinks) over de arrestatie van voorganger Khosroo Yusefi en zijn gezin (ingezonden op 7 juni 2004).

  1. Kent u het bericht 'Iran: Police arrest Christian pastor', waarin gemeld wordt dat voorganger Khosroo Yusefi met zijn hele gezin gearresteerd is omdat mensen in zijn stad tot het christelijk geloof overgegaan waren? 1)
  2. Kunt u de inhoud van het bericht bevestigen? Bent u bereid na te gaan of de beweringen in het artikel, dat in de noordelijke regio van Iran aanzienlijke aantallen christelijke bekeerlingen in het voorjaar van 2004 gearresteerd zijn, op waarheid berusten?
  3. Indien de inhoud van het bericht waar is, hoe beoordeelt u deze gebeurtenissen dan? Zijn er negatieve ontwikkelingen waarneembaar in de bejegening van de christelijke minderheid door de Iraanse autoriteiten? Zijn er vergelijkbare ontwikkelingen waarneembaar in de bejegening van de Iraanse overheid jegens andere religieuze minderheden?
  4. Bent u bereid, afhankelijk van het antwoord op de vorige vragen, actie te ondernemen, en zo ja, welke?
Antwoord van de heer Bot, minister van Buitenlandse Zaken (24 juni 2004)
  1. Ja
  2. Uit de summiere informatie die mij heeft bereikt, maak ik op dat de heer Khosroo Yusefi met zijn gezin inderdaad op 23 mei jl. in Chalous is gearresteerd. Inmiddels zouden zijn gezinsleden op 30 mei jl. weer zijn vrijgelaten. Er lijkt inderdaad sprake te zijn van toegenomen repressie tegen en intimidatie van christelijke bekeerlingen en kerken die hen toelaten, ook elders in Noord-Iran (onder meer in Hamedan en Rasht).
  3. Ik beoordeel de door de vraagstellers gesignaleerde arrestaties en andere intimidatie van christenen in Noord-Iran als schendingen van de godsdienstvrijheid die Iran op grond van zijn verplichtingen uit het VN-verdrag inzake Burger- en Politieke Rechten dient te beschermen. Dergelijke schendingen treffen niet uitsluitend christenen, maar bijvoorbeeld ook joden en bahá'ís.
  4. Met de EU-partners zet Nederland zich voortdurend in voor de mensenrechten in Iran, waaronder de godsdienstvrijheid. In de onderhavige kwestie zal ik in EU-verband voorstellen de ambassades in Teheran te vragen om het beeld over de behandeling van christenen in Iran te completeren en al naar gelang de uitkomst daarvan passende stappen in de richting van de Iraanse autoriteiten te doen.
1) Compass Direct, 26 mei jl., - www.compassdirect.org

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari