Algemeen Overleg Sluiting Marinevliegkamp Valkenburg

28-04-2004 12:04 28-04-2004 12:04

Tineke Huizinga-Heringa ziet in de nieuwe nota Ruimte bevestigd wat zij eigenlijk al wist: van het kabinet moet Valkenburg dicht. Haar fractie ziet liever dat het vliegkamp open blijft. Den Haag verdient als regeringsstad een eigen vliegveld, dat goed beveiligd kan worden. Valkenburg is beter te beveiligen dan Schiphol of Rotterdam airport.
Voorts zijn er argumenten van werkgelegenheid en ruimtelijk belang. Het marinevliegkamp ligt midden in een natuurlijke bufferzone. Zij meent dat het standpunt van de minister, dat alternatieven budgetneutraal moeten zijn, te zeer voortkomt uit een doelredenering. Zou hij zonder bezuinigingstaak ook de noodzaak hebben gevoeld om de Orions af te stoten? Deze vliegtuigen zijn van grote waarde bij vredesoperaties. Hun belang kan in de toekomst toenemen door de proliferatie van kleine onderzeeboten en met het oog op piraterij. De NAVO heeft de komende jaren een tekort aan vliegtuigen met een air-ground-surveillance systeem. De F-16 is daar niet voor bedoeld. De NH-90 zal slechts een deel van de taken van de Orions kunnen overnemen. De onbemande vliegtuigjes zijn pas in 2013 operationeel. Een maritieme versie van de Male UAV is nog niet eens ontworpen. Wat let de minister om de kosten van de kustwachttaken in Nederland en de Antillen voortaan aan andere departementen in rekening te brengen?
Ook mevrouw Huizinga-Heringa vindt dat onvoldoende duidelijk is gemaakt dat door samenwerking met Duitsland in een multinationale Marpat en civiel medegebruik van Valkenburg geen oplossingen kunnen worden bereikt. Volgens het personeel van het vliegveld zijn de exploitatiekosten van Valkenburg zonder de Orions, 14 à 20 mln, op te brengen door de dertig bedrijven die staan te springen om het vliegveld commercieel mee te gebruiken. Het ministerie van Defensie zou procedureel slordig omgegaan zijn met bedrijven die min of meer geïnteresseerd zijn.
Het is voor haar de vraag of de sluiting van Valkenburg per saldo een bezuiniging voor de rijksoverheid oplevert. Er zou eens een interdepartementale berekening van alle kos-ten en baten moeten worden gemaakt. De Intergemeentelijke stuurgroep Valkenburg 2010 heeft gelijk als zij meent dat het aanbeveling verdient, de kosten en baten van een eventuele sluiting tot en met de aanleg van de vereiste regionale infrastructuur en de volledige herontwikkeling van het gebied eerst in beeld te brengen alvorens een definitief besluit te nemen. Zij vraagt of in het provinciaal verkeeren vervoersplan of in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) al rekening wordt gehouden met dergelijke kosten. Zij ziet ook mogelijkheden voor Valkenburg als overloop voor vliegvelden als Schiphol en Zestienhoven, die tegen limieten aan lopen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari