Algemeen Overleg Concurrentie stadsvervoer

woensdag 28 april 2004 12:05

Arie Slob memoreert dat de Kamer bij de begrotingsbehandeling de motie waarin werd gevraagd om de vier grote steden meer tijd te geven voor de aanbesteding, heeft verworpen. Daarom verbaast het hem dat de minister nu meldt dat zij drie van de vier grote steden uitstel van de aanbestedingsplicht wil verlenen. Ten eerste is het de vraag waarom dat uitstel dan niet aan alle vier de grote steden worden verleend en ten tweede ontbreekt een gedegen onderbouwing van dit voorstel. Bovendien wekt dit bevreemding bij de lokale en regionale overheden die er wel keihard aan gewerkt hebben of nog aan werken om de aanbesteding bijtijds te realiseren. De aanbesteding van het stadsvervoer is natuurlijk complexer dan de aanbesteding van het streekvervoer, maar de steden hebben al meer tijd gekregen om de aanbesteding te realiseren.
Er lijkt enige vrees te bestaan om over te gaan tot aanbesteding van het stadsvervoer, maar de ervaringen met de aanbestedingen van het streekvervoer laten zien dat het niet alleen kommer en kwel is. Heeft de minister er trouwens zicht op wat de drie grote gemeenten die zij nu uitstel wil verlenen, precies hebben gedaan om te anticiperen op de uit de WP2000 voortvloeiende verplichtingen en weet zij waarom deze gemeenten nog zo veel tijd nodig hebben voor verzelfstandiging en ontvlechting? Tot slot vraagt de heer Slob of het wettelijk mogelijk is dat Amsterdam zich houdt aan de uitslag van het aldaar gehouden referendum over de verzelfstandiging van het GVB.
 
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari