Algemeen Overleg Loverboysproblematiek

28-04-2004 12:06 28-04-2004 12:06

De fractie van de heer Rouvoet (ChristenUnie) heeft bij diverse discussies al benadrukt, dat criminaliteit niet wordt uitgebannen door het opheffen van het bordeelverbod en het legaliseren van bordelen en prostitutie. Dat blijkt nu opnieuw in het geval van loverboys. Het betreft een schrijnend, maar ook een lastig aan te pakken probleem. Het gevoel van machteloosheid herkent hij dan ook. De stelling dat er ook laksheid in het geding is, gaat hem overigens te ver. Zo is er geen precieze omschrijving van het verschijnsel «loverboy» en moet gewerkt worden met delictsomschrijvingen als souteneurschap of mensenhandel.
Verder is er in de praktijk een geringe pakkans en gaat het om een lucratieve bezig-heid, zodat het aantrekkelijk is voor lieden die graag snel rijk willen worden, met voorbij zien van de belangen en het welzijn van de betrokkenen die zonder meer worden uitgebuit. Boven-dien speelt het verschijnsel zich af in een sfeer van intimidatie en angst, waardoor het extra moeilijkis om er greep op te krijgen. Daarnaast ervaren betrokkenen dat ze soms moeilijk terecht kunnen bij hulpverlening en krijgen ouders nogal eens het gevoel dat de positie van loverboys in feite beter beschermd is dan die van hun kinderen die het slachtoffer zijn geworden van loverboys. Ouders en slachtoffers lopen namelijkbij de politie vaakaan tegen een muur van onmacht, omdat de meisjes geen aangifte durven te doen en er ook verder geen bewijzen zijn.
Voorts geldt dat de registratie moeilijkis en dat expertise, samenwerking en commu-nicatie, ook binnen de politie, soms tekort schieten. Ook scholen melden het niet altijd als er mannen bij de school rondhangen, omdat ze dat niet vinden passen in de privacy van leer-lingen. Vooral voorlichting over zaken als de risico’s, de kwetsbare plekken en de werkwijze van loverboys lijkt de heer Rouvoet van groot belang, eventueel ook via een Postbus 51-spot. Hoe staat het met de voorlichting hierover op de scholen voor voortgezet onderwijs, waar indertijd in een kamerbreed aangenomen motie van zijn hand om is gevraagd? Ligt er een rol voor het komende landelijke expertisecentrum?
Anoniem aangifte doen blijkt lastig te zijn. Als het al op de een of andere manier mogelijk wordt gemaakt, zal trouwens toch ter zitting weer de identiteit van het slachtoffer moeten worden vastgesteld. Hij vraagt daarom of het wellicht mogelijk is – analoog aan hetgeen geldt voor huiselijkgeweld – dat er ambtshalve tot opsporing en vervolging wordt overgegaan, als er aanwijzingen zijn dat het gaat om een loverboy. Verder heeft hij begrepen dat het mogelijk is dat de Raad voor de kinderbescherming aangifte doet, mits het openbaar ministerie daarmee instemt.
Daarmee blijft er overigens het probleem dat het slachtoffer uiteindelijk ter zitting zal moeten verschijnen en haar identiteit moet worden vastgesteld, met de loverboy vlakin de buurt. Is dit probleem te ondervangen door het mogelijkte maken dat ter zitting ookop sofi-nummer kan worden verschenen? De rechter of de rechter-commissaris heeft dan de mogelijkheid om de identiteit buiten twijfel vast te stellen, en de loverboy heeft dan nauwelijks meer de mogelijkheid om naam en woonplaats van betrokkene te achterhalen.
 
Hij wijst vervolgens op de problemen met de opvang van meisjes die slachtoffer van loverboys zijn geworden, in verband met capaciteitsproblemen in de jeugdzorg. Op dit moment is er maar één gespecialiseerde opvanginstelling, in Leeuwarden. Vaak komen de meisjes daarom in justitiële jeugdinrichtingen terecht, waar vaak ook loverboys worden ondergebracht. Hij vindt dat een zeer ongewenste situatie. Kan gewerkt worden aan het realiseren van specifieke voorzieningen voor de opvang van deze meisjes?
Daarnaast wijst hij erop dat veel meisjes vaak grote schulden hebben bij de loverboys. Bovendien komen ze niet voor schuldsanering bij de gemeentelijke kredietbank in aanmerking, omdat ze geen gewoon inkomen hebben gehad. In dit verband heeft hij begrepen dat een nieuwe trend is dat meisjes niet alleen tot prostitutie gebracht worden, maar ook nog worden gedwongen om op hun eigen naam hoge leningen af te sluiten, waarna de loverboy het geld opstrijkt en het meisje dumpt. Hij dringt erop aan dat ookaan deze problemen aandacht wordt gegeven.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari