Algemeen Overleg Scheidings- en omgangsproblematiek

woensdag 28 april 2004 12:12

André Rouvoet merkt opdat er door veel echtscheidingen schade ontstaat aan relaties, gevoelens en belangen. In 2002 zijn er 33 000 echtscheidingen uitgesproken, terwijl er 70 000 ongehuwd samenwonenden uit elkaar zijn gegaan. Daar komt het verschijnsel van de flitsscheidingen nog bij. In een manifest in de Volkskrant spreken verschillende deskundigen hierover hun zorg uit. Na een periode waarin veel aandacht werd besteed aan versoepeling van het echtscheidingsrecht, lijkt er een omslag te zijn. Er wordt gedacht aan het instellen van drempels of voorwaarden, zoals een wachttijd, als er kleine kinderen in het geding zijn.
Deze op herstel gerichte benadering is in het belang van de zwakkere partij en van de kinderen. In het algemeen is het belang van het kind niet gediend met echtscheiding. Er is een speciale overheidsverantwoordelijkheid om dit te waarborgen, als de ouders onvoldoende invulling geven aan hun verantwoordelijkheid. Scheiden moet moeilijker worden gemaakt, om het leven voor kinderen makkelijker te maken.
De heer Rouvoet stemt in met de voorstellen over gedeeld ouderschap en de nadere eisen aan het inleidend verzoekschrift. De plicht tot omgang behoort de norm te zijn bij het omgangsrecht. Als hierover een bepaling in het Burgerlijk Wetboek wordt opgenomen, kan dat leiden tot dezelfde problemen als bij de kinderbeschermingsmaatregelen die met de sterke
arm moesten worden afgedwongen. Als er mogelijkheden zijn voor bemiddeling, kunnen deze met de nodige aandrang worden bevorderd, maar mediation moet niet verplicht worden, zoals de minister ook stelt in de brief.
Bij de openstelling van het huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht werd de mogelijkheid gecreëerd om een geregistreerd partnerschap om te zetten in een huwelijk en vice versa. Inmiddels is iedereen in de gelegenheid gesteld om te kiezen voor de vorm die men wil, zodat deze mogelijkheid niet hoeft te blijven bestaan. De minister geeft een aantal steekhoudende argumenten tegen de flitsscheiding, zoals internationale en eventueel straf-rechtelijke complicaties. Een argument is bijvoorbeeld dat flitsscheiding goedkoop is, omdat er geen leges worden geheven bij de omzetting. Het verschijnsel flitsscheiding heeft een hoge vlucht genomen. Er zijn internetsites waaropwordt aangeboden om via die site met een klik een huwelijk te beëindigen.
De toetsing door de rechter is een conditio sine qua non voor het voorstel van de PvdA-fractie, omdat ontbinding van het huwelijk niet kan plaatsvinden zonder toetsing van het ouderschapsplan. In het voorstel van de VVD-fractie wordt het huwelijk naar de mening van de heer Rouvoet te veel gezien als een gewoon contract, waarvoor de verantwoordelijkheid alleen bij de echtelieden berust.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari