Bijdrage debat Opvolging Nederlandse Eurocommissaris

18-05-2004 12:14 18-05-2004 12:14

De heer Slob (ChristenUnie): Voorzitter. Doet hij het of doet hij het niet? Met deze vraag heeft eurocommissaris Bolkestein onze geruime tijd beziggehouden. Hij heeft er op de hem geheel eigen wijze de spanning goed ingehouden, maar wij kennen nu het antwoord. Hij doet het niet. Het blijft daarmee blijft voor deze eurocommissaris bij één termijn in ''de mooiste functie die een Nederlander kan doen''.
De fractie van de ChristenUnie is blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is gekomen. Er deden in de periode van onduidelijkheid allerlei speculaties de ronde, waarbij het er sterk op leek dat de regering ook maar moest afwachten wat er zou komen. Hier zijn nu nieuwe speculaties bijgekomen. De vraag staat nu centraal wie de heer Bolkestein gaat opvolgen.
Hoe interessant die vraag ook is, de fractie van de ChristenUnie ziet in de beantwoording van deze vraag geen rol voor de Tweede Kamer. Wij erkennen bij de procedure die er nu is, de eigenstandige verantwoordelijkheid van de regering als het om de voordracht gaat, evenals de rol van de Raad, de rol van de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie en als laatste de stevige rol die het Europese Parlement daarin nu gaat krijgen.
Onze fractie hecht wel aan een transparante wijze van selecteren van personen voor deze functie. Wij roepen de regering op om duidelijk te maken hoe zij dit vanuit de eigen ver-antwoordelijkheid op een zo transparant mogelijke wijze wil gaan doen. Het gaat er ons uiteindelijk om dat de beste kandidaat geselecteerd wordt. Wie de beste kandidaat is, zal natuur-lijk ook afhangen van de portefeuille die voor Nederland beschikbaar zal komen. Partijpoli-tieke belangen mogen daarom nooit de boventoon voeren. Er mogen ook geen spelletjes rond de Nederlandse kandidaatstelling worden gespeeld. Dat zal onze positie alleen maar schaden.
Mevrouw Halsema (GroenLinks): U roept de regering op ''zo transparant mogelijk'' iemand te selecteren. Hoe stelt u zich dat voor als dit in beslotenheid gebeurt?
De heer Slob (ChristenUnie): Ik vraag de regering, duidelijk te maken hoe zij de eigen positie verder wil invullen. De regering zal heel goed duidelijk moeten maken hoe zij in dat hele proces haar verantwoordelijkheid oppakt. Dat is wat anders dan iedere discussie over kandidaten voor de Bühne te voeren.
Mevrouw Halsema (GroenLinks): Bent u van mening dat de profielschets openbaar moet worden gemaakt?
De heer Slob (ChristenUnie): Ja, over de profielschets zal ik zo nog een vraag stellen aan de regering. Wij erkennen de eigenstandige verantwoordelijkheid van de regering in het hele proces. Zij zal transparant moeten maken op welke wijze zij daaraan invulling geeft. Is al bekend wanneer de Nederlandse regering met haar voordracht komt? Aan welk profiel moet de nieuwe Nederlandse eurocommissaris voldoen? Wordt daarbij rekening gehouden met een bepaalde door Nederland gewenste portefeuille in een uitgebreide Commissie?
In de brief die de minister-president op 23 april 2004 aan de Kamer stuurde, verwijst hij naar elementen in de Europese grondwet die voor de samenstelling van de Europese Commissie van belang kunnen zijn. Waarop doelt de minister-president? In welke gevallen zou dat van invloed zijn op de eerstvolgende Commissie? Geldt dat ook voor de voordracht van drie kandidaten?
 
In diezelfde brief staat dat kennis en ervaring van de kandidaten een belangrijke rol spelen bij de toewijzing van portefeuilles. Welke mogelijkheden hebben de afzonderlijke lidstaten om hierop te sturen? Vice-premier Zalm heeft vorige week redelijk stevig te kennen gegeven dat hij het ondenkbaar acht dat een zittende minister naar Brussel vertrekt. Deed hij die uitspraak namens de regering?

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari