Algemeen Overleg Consessiewet spoor

woensdag 17 december 2003 09:29

Arie Slob merkt op dat de brief van de staatssecretaris over de ge-bruiksvergoeding niet de helderheid heeft gebracht die hij wenste. Hij krijgt graag een nadere toelichting. Verder merkt hij op dat er, als het gaat om de spoorweginfrastructuur, afspraken zijn gemaakt over de besluitvorming omtrent de omvang van het hoofdrailnet. Daar komt een koninklijk besluit over, maar de Kamer kan daar ook over spreken, als zij dat nodig acht. Wat betreft de basiskwaliteit is ook afgesproken dat de Kamer daar nog over geconsulteerd zal worden. Hij vindt echter dat de Kamer daar niet tot in de details over moet spreken, maar alleen moet spreken over de hoofdlijnen.
Wat betreft de AMvB over de capaciteit is de heer Slob niet helder hoe het zit met de prioriteitscriteria, ook in relatie tot de motie-Eurlings. Hij heeft de indruk dat de AMvB het uitgangspunt van de motie-Eurlings niet helemaal volgt. Hij vraagt zich af of lightrail, die deels gebruik moet maken van het hoofdrailnet, wel voldoende aan bod komt. Verder vraagt hij zich af of, als het gaat om de prioritering, het zwaar goederenvervoer, dat nu op de derde plaats staat, niet moet worden omgeruild met het nationaal openbaar vervoer, dat nu op vier staat.
De regelgeving is heel complex. Er is de spoorwetgeving die aangepast moet worden, de publiekrechtelijke concessie voor de vervoerder om te mogen rijden op de infrastructuur en de privaatrechtelijke overeenkomsten tussen de beheerders en de vervoerders. Het is van belang dat van bovenaf de vinger aan de pols wordt gehouden. Kan de staatssecretaris garanderen dat er sprake zal zijn van transparantie en consistentie tussen een en ander?

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari