Verslag Actieplan gelijke behandeling

22-01-2004 09:30 22-01-2004 09:30

Door: André Rouvoet
 
Schriftelijke vragen van de fractie van de ChristenUnie
 
Pagina:           Vraag:
 
Algemeen      Wat is uw reactie op kritiek (o.a. van de CG-Raad) op het Actieplan dat niemand eindverantwoordelijk is voor het nieuwe –inclusieve- beleid? Hoe kan voorkomen worden dat met het verschuiven van verantwoordelijkheden grijze gebieden ontstaan waarvoor niemand verantwoordelijkheid neemt?
 
2                      Wanneer kan de Kamer de maatregelen tegemoet zien die werden voorgesteld in de verschillende hoofdstukken van de begroting?
 
7                      Hoe kan voorkomen worden dat met overname van het uitgangspunt van de eigen verantwoordelijkheid van mensen met een beperking hun leven zelf in te richten, verantwoordelijken naar elkaar gaan kijken bij het daadkrachtig uitvoeren van het nieuwe beleid?
 
7                       Herkent u de kritiek van o.a. de Federatie voor Ouderverenigingen en de CG-Raad dat veel ouders nog niet terecht kunnen bij de school van hun eerste keuze? Hoe waardeert u hun suggestie om de Wet Gelijke Behandeling Gehan-dicapten / Chronisch Zieken uit te breiden naar het funderend onderwijs om daarmee de positie van ouders te versterken? Is een uitbreiding van de taken van de Adviescommissie Toelating en Begeleiding nodig en / of wenselijk?
 
9                      Hoe waardeert u de problemen waarbij gemeenten en scholen vaak stellen dat zij onvoldoende financiële middelen hebben om scholen fysiek aan te passen?
 
10                    Welke verplichting neemt u op om de toegankelijkheid van rijkshuisvesting te waarborgen?
 
10                    Op welke wijze wordt overleg gevoerd met de Nederlandse spoorwegen om het spoorvervoer (inclusief informatievoorziening en kaartverkoop aan de loketten) zo snel mogelijk toegankelijk te maken voor iedereen? Welke verbeteringen kunnen op korte termijn worden verwacht?
 
10                    Welke actie onderneemt u om alle programma’s van de publieke omroepen z.s.m. te laten ondertitelen?
 
11                    Hoe kan de Task Force voorkomen dat Ministeries hun verantwoordelijkheid ontlopen op terreinen waar zij gesignaleerde problemen moeten aanpakken?
 
11                    Hoe worden cliëntorganisaties betrokken bij de in te stellen Tasforce?
 
12                    Bent u bereid de mogelijkheden om het persoonsgebonden budget in te zetten voor zowel de functies verpleging en verzorging als ondersteunende en activerende begeleiding, te handhaven? Is dat naar uw mening noodzakelijk om integratie in het regulier onderwijs verder te stimuleren?
 
14                     Onderzoekt u slechts of Postbus 51-spotjes toegankelijker kunnen worden voor doven en slechthorenden of wordt dit gewoon geregeld?
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari